Lean implementeren in de logistiek

Verandering is de enige constante

Bij continu verbeteren, hoort continu veranderen. Start altijd met de noodzaak voor de verandering en hang die op aan de visie, missie en kernwaarden van de organisatie. In alle stappen kan daar steeds weer aan worden gerefereerd.

Bij tegenslag is het verstandig om even één stap terug te gaan en met frisse moed opnieuw te beginnen. Het samen leren van experimenten voegt altijd waarde toe.

Veranderbereidheid

Veranderen is vaak lastiger dan gedacht, maar niet onmogelijk. Belangrijk hierbij zijn nut, noodzaak en zingeving om te veranderen.

Een eerste goede stap is communicatie om zodoende iedereen erbij te betrekken. Begin met kleine stapjes die sneller tot een succes leiden dan grote stappen. Er wordt meteen geleerd door ervaringen en er kan, waar nodig, direct worden bijgestuurd voor de volgende stappen.

Bij elk veranderproces is het cruciaal om te blijven communiceren om de verbinding en de betrokkenheid te borgen.
Neem de tijd om oude gewoontes en gedrag af te leren. Leer van de gemaakte fouten en vier ook vooral de successen.

Stappenplan voor lean

De vraag die altijd centraal staat, is wat de ideale situatie is die moet worden bereikt. Zet daar de huidige situatie gebaseerd op feiten tegenover, dan wordt duidelijk waarmee je aan de slag moet.

Zorg dat doelen altijd helder zijn en wees realistisch dat dat tijd kost. Tijd die zich later ruimschoots terug verdient.  


Begin daarna met standaardisatie (alles een vast plek) oftewel 5S. Zonder standaardisatie geen verbetering. De huidige situatie is altijd het uitgangspunt. Zoek naar verspillingen in het proces en haal deze, waar mogelijk, eruit.

Lean implementeren

De valkuilen bij implementatie

Lean is geen doel op zich maar een hulpmiddel dat bijdraagt aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Vermijd de volgende valkuilen:


  • Geen adoptie van het lean gedachtengoed (in alle lagen van de organisatie. Start bij het management die het moet omarmen, ondersteunen en het voorbeeld geven)
  • Opgeven bij eerste tegenslag
  • Te weinig tijd, geen prioriteit
  • Denken in belemmeringen om iets niets te doen in plaats van zoeken naar mogelijkheden
  • Te groots aanpakken, geen kleine stapjes. (Toyota gebruikt de A3-aanpak om grotere problemen op te lossen.)

Lean tools

De meest gebruikte uit het uitgebreide arsenaal lean tools zijn:

Dit zijn de basisinstrumenten voor continu verbeteren met inbreng van alle medewerkers.

5S CTA scan