Lean in de logistiek

Structureel bouwen aan een cultuur van continu verbeteren

Lean is trending. Dit is begrijpelijk in een tijd van snelle veranderingen, waarbij supply chains onder toenemende druk staan en er wordt gezocht naar instrumenten om bedrijfsprocessen efficiënter en duurzamer in te richten.

Op deze pagina leest u alles over:

  • De geschiedenis en de principes van het lean denken
  • De voordelen van lean voor uw organisatie
  • Welke stappen nodig zijn om succesvol met lean aan de slag te gaan
  • Hoe de Toyota Lean Academy u kan helpen bij uw lean reis

De lean methodiek

De geschiedenis van lean gaat ver terug in de tijd. Volgens sommige deskundigen al rond 500 AD. Er zijn verschillende lean benaderingen die in de kern altijd op hetzelfde neerkomen. 

De lean visie van Toyota, het Toyota Production System (TPS), geniet veel belangstelling bij het brede publiek vanwege de duurzame successen die er wereldwijd mee worden geboekt.


De voordelen van lean werken

  • Continu verbeteren kost altijd tijd, inspanning en vraagt vaak ook een investering in middelen. Lean vergt een lange adem omdat het gepaard gaat met verandering van de bedrijfscultuur. Het succesvol implementeren van lean resulteert echter in efficiëntere en effectievere bedrijfsprocessen, een blijvende focus op kwaliteit en optimale benutting van de schaarse resources.
  •  

Hoe lean te implementeren?

Bij continu verbeteren, hoort continu veranderen. Het is cruciaal om alle lagen van de organisatie te betrekken. Start daarom altijd met de nut, noodzaak en zingeving voor verandering en hang die op aan de kernwaarden van de organisatie. Hiermee wordt het fundament gelegd voor lean.

De volgende stap is om de gewenste situatie tegen de, op feiten gebaseerde, huidige situatie af te zetten. Het verschil vormt de basis voor het plan van aanpak, waarbij standaardisatie door middel van 5S (kwaliteitsmethode voor een opgeruimde en georganiseerde werkomgeving) een belangrijke instrument is. De huidige situatie is altijd het uitgangspunt voor het elimineren van verspillingen en uitvoeren van verbeteringen.

De Toyota Lean Academy

  • De Toyota Lean Academy heeft ruime ervaring in de lean- methodes en -leiderschap. De kennis en expertise is opgebouwd in de eigen Toyota fabrieken en werkmaatschappijen. Daarnaast is ook veel ervaring opgedaan in klantprojecten. De Toyota Lean Academy kan volledige ondersteuning en begeleiding bieden in uw leantraject, ongeacht of u nu net opstart of al vele jaren onderweg bent.

Lean consultancy op maat

  • Bij Toyota leert u lean bij de bron.
  • Staat u voor een lean implementatie traject en zoekt u hiervoor advies? Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend gesprek.
toyota-veiligheid-consultancy