Paul van Veldhuizen 31-05-2021|
2
minuten

Wanneer u besloten hebt om bepaalde goederenstromen te automatiseren, kunt u het menselijke aspect in uw automatiseringsproject niet uit het oog verliezen. Een succesvol automatiseringsproject begint met het denken aan uw werknemers: hoe volwassen is uw bedrijf als het op automatisering aankomt? Zijn uw werknemers gewend om met AGV's te werken? Weten ze hoe ze zich moeten gedragen? Hebben ze een lean omgeving om in te werken? In deze blog bespreken we een aantal praktische tips voor de omgang tussen mens en AGV.

Verandering van mentaliteit over automatisering
Als de operators en het management dezelfde gewoonten behouden nadat de automatisering is ingevoerd, dan is de kans groot dat de AGV regelmatig wordt onderbroken, waardoor de productiviteit daalt. Dit is te voorkomen door training: werknemers moeten leren hoe ze moeten samenwerken met AGV's.

De eerste stap hier is het benadrukken van de voordelen voor de werknemers. Dit is van cruciaal belang, aangezien de geautomatiseerde truck een activiteit overneemt die eerder door een menselijke operator werd gedaan. Het is niet ondenkbaar dat werknemers de AGV’s zien als een bedreiging voor hun eigen werk. Begin met het automatiseren van monotone, repetitieve taken met weinig toegevoegde waarde en investeer in heroriëntatie. Andere tips zijn om uw AGV's te vermenselijken: probeer ze een naam te geven in plaats van machine A of B of stel een KPI op voor uw teams om het aantal stops van de AGV’s te minimaliseren.

AGV training voor werknemers
In de meeste toepassingen is er een mix van AGV's en menselijke operators, daarom is training zeer belangrijk. Niet alleen voor de mensen die in dat gebied werken, maar ook voor tijdelijk personeel, leveranciers, enzovoort. Omdat mensen zich bewust moeten zijn van het feit dat een geautomatiseerd voertuig dat rondrijdt zich anders gedraagt dan een menselijke operator.

Een vraag die vaak rijst, is of automatisering veilig is of niet. Een groot voordeel van AGV's is de constante alertheid, ze worden nooit moe of afgeleid zoals mensen. De geautomatiseerde voertuigen zullen zich veilig gedragen als ze op de juiste manier worden gebruikt. In de eerste plaats dankzij het navigatiesysteem aan boord; in de tweede plaats vanwege de Europese normen die voorschrijven dat ze moeten zijn uitgerust met scanners, sensoren, waarschuwingssignalen, noodknoppen en andere extra veiligheidsuitrusting. Ten slotte is er ook een zelfdiagnostisch controlemechanisme: vanaf het moment dat een van de parameters niet werkt zoals het zou moeten, stopt de machine automatisch om elk risico te vermijden.

Wat kan helpen om de veiligheid op uw geautomatiseerde site te verbeteren, is te investeren in visualisatie met lijnen die de route van de AGV aangeven. Een ander hulpmiddel kan zijn om veiligheidsuitrustingen of veiligheidsbarrières toe te voegen tussen looppaden en opritten of andere specifieke zones. Scanners kunnen ook meteen aangeven of er zich iemand in die zone bevindt en een verkeerslicht kan u laten weten of het veilig is om een zone te betreden.


Bent u benieuwd of automatisering voor uw logistieke operatie interessant is? Doe dan onze gratis quick scan:
New call-to-action

Paul van Veldhuizen
Paul van Veldhuizen | Linkedin

Verantwoordelijk voor de groei, projectrealisatie en services van automatiseringsprojecten van Toyota Material Handling