Paul van Veldhuizen 29-08-2019|
2
minuten

Als we de media mogen geloven, is de inzet van robots en AGV’s de oplossing voor alle problemen op de werkvloer in het magazijn. Maar is dat ook echt zo? Natuurlijk niet. Niet alles wordt beter als u mensen vervangt door machines. Wij bespreken hieronder drie misverstanden over automatisering in het magazijn.


Misverstand 1: Magazijn automatisering zorgt voor versnelling in het proces

Door automatisering stijgt de productiviteit op de werkvoer, luidt het verhaal. Dat klopt voor zover het de productiviteit per medewerker betreft. Als u een heftruck vervangt door een AGV, spaart u een heftruckchauffeur uit. U doet hetzelfde werk met minder mensen. Maar het proces zelf verloopt niet per definitie sneller. 

Sterker nog: door wettelijke veiligheidsvoorschriften is de snelheid van een AGV beperkt. Zeker als die zich tussen de mensen voortbeweegt. De veiligheidssensor moet immers voldoende tijd hebben om voetgangers en andere obstakels te detecteren en de machine tot stilstand te laten brengen. Een conventionele heftruck met chauffeur is in de praktijk daarom vaak een stuk sneller. 

Maar snelheid is niet het enige verhaal. Een heftruckchauffeur raakt vermoeid, verliest zijn concentratie, moet lunchen en gaat na een achturige werkdag gewoon naar huis.

Een AGV rijdt als het moet dag en nacht door - ook tijdens pauzes - en blijft foutloos werken. Met een AGV stijgt daarom de kwaliteit van de operatie en de veiligheid op de vloer. 

Misverstand 2: Met AGV’s zijn geen mensen op de werkvloer meer nodig

Een AGV doet hetzelfde werk als een heftruck: pallets of andere ladingdragers van bijvoorbeeld een productielijn naar het magazijn te verplaatsen. Op die machine hoeft niet langer een chauffeur te zitten die tientallen keren per dag hetzelfde traject aflegt. Maar een AGV betekent beslist niet dat mensen helemaal overbodig zijn. 

Allereerst doet een heftruckchauffeur meer dan alleen van A naar B rijden. Hij signaleert kapotte pallets en duwt een doos recht als die niet correct is gestapeld. Hij brengt pallets desgewenst naar een foliewikkelstation en registreert de inhoud, ook als barcodes om wat voor reden niet leesbaar zijn. Dat zijn taken die blijven liggen als de heftruckchauffeur verdwijnt. Taken die moeten worden  overgenomen door collega’s of andere oplossingen om verstoringen in het proces te voorkomen. 

Daarnaast zijn mensen nodig die de AGV’s en andere automatiseringsoplossingen beheren. Zij monitoren de status van de machines, signaleren storingen en weten die snel te verhelpen. Als dat nodig is, kunnen ze kleine aanpassingen doorvoeren zoals het wijzigen van de route van een AGV.

Daarvoor zijn lang niet zoveel mensen nodig als voor het besturen van heftrucks, maar wel een ander type mensen: mensen met verstand van systemen en processen. 

Misverstand 3: Magazijn automatisering leidt tot orde en netheid

De aanblik van een deels of geheel geautomatiseerd magazijn verschilt totaal van die van een volledig manueel magazijn. In een manueel magazijn is de hectiek vaak voelbaar en zichtbaar. Heftrucks rijden kriskras door elkaar, goederen staan verspreid op de vloer en van een schone, opgeruimde vloer is lang niet altijd sprake. In een geautomatiseerde operatie daarentegen heerst structuur, orde en netheid. 

Dat klopt allemaal, maar structuur, orde en netheid is geen gevolg van automatisering. Het is een voorwaarde om te kunnen automatiseren.

Een AGV kan niet goed functioneren in een omgeving zonder vaste rijroutes en zonder vaste oppak- en afzetlocaties. En AGV’s die steevast stoppen omdat rijroutes worden geblokkeerd door pallets of omdat de vloer bezaaid ligt met karton, hout of folie, halen niet het beloofde rendement. 

In de praktijk blijkt regelmatig dat de voorwaarden voor automatisering niet in orde zijn. Dat betekent dat bedrijven niet alleen processen en procedures moeten structureren, maar ook de cultuur op de werkvloer moeten veranderen. Voor een succesvolle automatiseringsoplossing is het noodzakelijk dat iedereen gestructureerd en gedisciplineerd gaat werken. 
New call-to-action

Paul van Veldhuizen
Paul van Veldhuizen | Linkedin

Verantwoordelijk voor de groei, projectrealisatie en services binnen het AGV Autopilot assortiment van Toyota Material Handling