Jerrel Djaidoen 24-10-2022|
3
minuten

Een magazijn kent vele operaties en toepassingen. Dit betekent dat er vanzelf fouten en uitdagingen ontstaan. Dit kan echter een aanzienlijke impact hebben op het bedrijfsresultaat en leiden tot productiviteitsverlies. Wat zij de mogelijkheden om dit op te lossen? In dit blog schetsen we vier veel voorkomende uitdagingen in magazijnen en delen strategieën en initiatieven om ze uit te bannen.

1. Gebrekkige voorbereiding op seizoenspieken
2. Inefficiënte arbeidsprognose
3. Slechte magazijninrichting
4. Onjuist voorraadbeheer

1. Gebrek aan voorbereiding op de seizoensgebonden vraag
Bepaalde producten zijn populairder in bepaalde periodes van het jaar. Dit betekent dat de vraag kan fluctueren, dus magazijnen moeten hierop voorbereid zijn. Bepaalde pieken in de vraag kunnen nadelig zijn als een magazijn niet over het juiste personeel beschikt om de grotere hoeveelheden bestellingen te verwerken. Dit kan er dus toe leiden dat er extra arbeidskosten ontstaan of, in sommige gevallen, het aantal orders moeten verminderen.

Beide resultaten zijn schadelijk voor het bedrijfsresultaat. Er zijn manieren waarop magazijnen beter voorbereid zijn op de seizoensgebonden vraag en ervoor zorgen dat ze soepel functioneren tijdens pieken in de vraag.

Automatisering van magazijnprocessen is de eerste oplossing. AGV’s of geautomatiseerde opslag, orderverzameling of sorteermogelijkheden stroomlijnen de operatie en nemen eenvoudig extra taken op zich tijdens een onverwachte stijging van de vraag.De tweede is door een efficiënte arbeidsprognose op te stellen, iets waarin veel bedrijven ook tekortschieten.

2. Inefficiënte arbeidsprognose
Een gebrekkige voorbereiding op de seizoensgebonden vraag heeft meestal te maken met een inefficiënte arbeidsprognose. Dit is het proces van anticiperen op hoeveel arbeidsuren ingezet moeten worden om aan de fluctuerende vraag te voldoen.

Inefficiënte arbeidsprognoses is meestal een probleem wanneer bedrijven niet over de juiste technologie beschikken om hen van nauwkeurige gegevens te voorzien. Een warehouse management systeem (WMS) verlicht dit probleem door één enkele informatiebron te bieden. Het vergroot de zichtbaarheid van zowel de arbeidsstromen als de goederenstroom door een magazijn, waardoor het eenvoudiger is om inefficiënties op te sporen en veranderingen in de vraag vast te stellen.

3. Slechte magazijninrichting

Als de lay-out van een magazijn niet is geoptimaliseerd, leidt dit tot meer afval, productiviteitsverlies en een hoger aantal ongevallen.

De kosten van letsel en slechte gezondheid als gevolg van niet optimale werkomstandigheden kunnen aardig oplopen. In Nederland vinden er gemiddeld 150 ernstige ongelukken per jaar plaats.

Afgezien van het letsel en de eventuele aansprakelijkheid hebben ook de kosten die daarmee gepaard gaan een nadelig effect voor de organisatie. Ook minder ernstige situaties kunnen zorgen voor additionele kosten, zoals opruim- en herstelwerkzaamheden.

Dit betekent dat magazijnen maatregelen moeten nemen om hun magazijnindeling te verbeteren en extra, vermijdbare kosten te vermijden.

4. Onjuist voorraadbeheer
Verlies van een goed zicht op de voorraad leidt tot rendementsverlies en onnauwkeurige opslag en transport, wat een negatieve invloed heeft op bedrijfsresultaten. Optimale voorraadniveaus zijn cruciaal voor het succes van een magazijn. Het zorgt voor een optimale voorbereiding op een fluctuerende vraag en voor een optimaal arbeidsproces.

Er zijn verschillende manieren om uw voorraadbeheer te verbeteren - het hebben van de juiste technologie is de belangrijkste. Oplossingen zoals het volgen van voorraden, het merken van activa en magazijnautomatisering zijn ontworpen om de stroom van voorraden en goederen op hun weg door het magazijn beter te volgen. Dit leidt tot een efficiëntere productie, levering en andere integrale magazijnprocessen.

Wij helpen u graag met het oplossen van operationele problemen in het magazijn. Wij hebben ervaring met de meest voorkomende magazijnuitdagingen en de verschillende oplossingen die u kunt implementeren, zoals automatisering, om ze op te lossen.
 
NEEM CONTACT MET ONS OP

Jerrel Djaidoen
Jerrel Djaidoen | Linkedin

Marketing Manager - verantwoordelijk voor branding en lead generatie op basis van inbound marketing filosofie. Meer dan 25 jaar ervaring in de wereld van material handling en de Toyota Way.

Gerelateerde blogs