Willem Stehouwer 05-11-2019|
2
minuten

In eerdere blogs heb ik geschreven over de voor- en nadelen van waterstof brandstof in logistieke processen. Ik heb uitgelegd welke redenen er zijn voor een overstap en welke misverstanden er nog heersen. Overweegt u na het lezen van deze blogs om waterstof in te zetten voor uw bedrijf, dan kunt u uzelf een drietal vragen stellen die uw keuze misschien nog iets makkelijker maakt. Dat zijn: kunnen we het? Willen we het? En is er ruimte voor operationele verbetering? Deze drie vragen zal ik hieronder verder toelichten.

Vraag 1: kunnen we waterstof als brandstof aanbieden?

Een eerste belangrijke vraag om uzelf te stellen is: kunnen wij waterstof als bedrijf praktisch gezien als brandstof inzetten? Denk daarbij bijvoorbeeld aan tankmogelijkheden:

  • Kan er een tankstation op de eigen locatie worden ingericht?
  • Hebben we voldoende ruimte om onze plannen te realiseren?
  • Verwachten we de benodigde vergunningen te verkrijgen of voorzien we weerstand of bezwaren uit de buurt?

Maak een goede inventarisatie, ga na welke procedures er zijn en hoe lang die duren. Daarnaast is het belangrijk om investeringen en operationele kosten goed in kaart te brengen. Kijk ook welke subsidies van (lokale) overheden tot de mogelijkheden behoren.

Vergeet tot slot niet de mensen die het moeten doen: zijn zij hier praktisch gezien toe in staat en sluit het aan bij de cultuur in het bedrijf? Is die innovatief of meer volgend? Is er aanvullende expertise nodig voor de implementatie?

Vraag 2: willen we het?

Als u het kunt als bedrijf, moet u het ook willen. Past deze innovatie bij de ambities van het bedrijf? Kan waterstof daar een bijdrage aan leveren? Het kan ook zijn dat u de transitie naar waterstof wilt maken vanwege veranderende eisen, bijvoorbeeld aan wegtransport of door veranderende milieu- of voedselveiligheidseisen waardoor loodzuur niet meer goed past of mag. Ook maatregelen als het op korte termijn emissieloos bevoorraden in de binnensteden kan de stap naar waterstof een stuk kleiner maken.

Vraag 3: Is er ruimte voor operationele verbetering?

De derde vraag gaat over de ruimte voor verbetering. Is die er? Waarom zou u aan een transitie beginnen als alles goed loopt en u geen mogelijkheden voor verbetering ziet?

Vragen die hierbij spelen zijn bijvoorbeeld:

  • Is verbetering in tijd en ruimte haalbaar met waterstof i.p.v. batterijen?
  • Lost het gebruik huidige problemen (als die er zijn), op met het laden of wisselen van de batterij?
  • En, hoe vaak wordt u daadwerkelijk geconfronteerd met onverwachte uitval of kosten?

De overstap naar waterstof dient een operationele verbetering te zijn ten opzichte van de huidige situatie. Heeft u bovenstaande vragen grotendeels met ja beantwoord, dan is waterstof zeker iets voor u.

Wilt u eens van gedachten wisselen over het logistieke proces binnen uw organisatie? Vul dan het contactformulier in voor een vrijblijvend gesprek. 

Neem vrijblijvend contact op

Willem Stehouwer
Willem Stehouwer | Linkedin

Energy expert material handling