Dave Zuuring 29-10-2019|
1
minuut

Binnen de interne logistiek kan het er soms hectisch aan toe gaan. Niet zelden leidt die hectiek tot (bijna-)ongevallen. Ook op kruisingen ontstaan regelmatig gevaarlijke situaties en is veiligheid op de werkvloer in het gedrang. Dit is het geval als hef- en magazijntrucks elkaar tegenkomen, maar zeker ook als trucks en voetgangers elkaar kruisen.

 

  • De zichtbaarheid en hoorbaarheid van voetgangers vergroten
  • De infrastructuur en/of lay-out aanpassen, bijvoorbeeld door lopend en rijdend verkeer te scheiden
  • Het weren van voetgangers uit zones met heftrucks
  • De rijsnelheid van heftrucks aanpassen
  • Zichtbaarheid en hoorbaarheid van trucks vergroten

Het is niet zomaar een opsomming van maatregelen die de veiligheid van de interne logistiek verhogen. Nee, dit is de Top 5 maatregelen die voortvloeit uit een grondige analyse van de Inspectie SZW naar de oorzaken van ongevallen met heftrucks op de werkvloer.

Maatregelen voor onveilige kruispunten
Hoewel de maatregelen uiteraard voor de gehele interne logistiek veiligheid verhogend zijn, is er één 'plek' in het bijzonder waar álle genoemde maatregelen betrekking op hebben: de kruising.  Zeker als het kruispunt onoverzichtelijk is, bijvoorbeeld doordat er verkeer vanuit een andere hal (en dus van achter een muur) vandaan komt. Of wanneer pallets – opgestapeld aan het einde van een gangpad – het zicht ontnemen.

Niet voor niets zijn kruispunten regelmatig een doorn in het oog van de warehouse manager. Gelukkig voor hem kunnen er dus maatregelen worden getroffen om de veilige werkomgeving ook op kruispunten te verhogen. Laten we ze er eens bijnemen.

Spiegels vergroten zichtbaarheid
Het vergroten van zichtbaarheid en hoorbaarheid van zowel trucks als voetgangers lijkt de meest voor de hand liggende verbetering. Het spreekt immers voor zich dat (bijna-) ongevallen worden voorkomen als het andere verkeer tijdig wordt opgemerkt.

Dat kan door het plaatsen van spiegels. Een aan het plafond bevestigde bolspiegel, of een spionspiegel aan de muur of stelling, stelt chauffeurs en voetgangers in staat om om de hoek te kijken.

Maar er zijn ook systemen die om het hoekje kijken en actief waarschuwen als er bij het naderen van een kruising ook ander verkeer in de buurt is. Dat waarschuwen gebeurt dan middels een akoestisch en/of visueel signaal.

Aanpassen infrastructuur
Ook het aanpassen van de infrastructuur en/of de lay-out kan effectief zijn. Door voetgangers fysiek te scheiden van intern transport wordt al een groot deel van de risico's geëlimineerd. Denk daarnaast ook aan belijning op de vloer, liefst inclusief haaientanden voor de (onoverzichtelijke) kruisingen.

Organisatorische maatregelen, zoals het invoeren van eenrichtingsverkeer in gangpaden en het (al dan niet automatisch) aanpassen van snelheden in risicovolle zones of aan het einde van een gangpad, geven de veiligheid nog een extra boost.

Welke maatregelen er ook worden getroffen, het is en blijft essentieel dat ze worden nageleefd en dat er op die naleving ook een goede controle is. Betrokkenheid en het stimuleren van veiligheidsbewustzijn leveren namelijk de meeste winst op. Hulpmiddelen helpen absoluut. Maar uiteindelijk zit een veilig magazijn immers bovenal tussen de oren van de mensen die op die vloer werken en komen.

Bent u met veiligheid nog niet waar u zijn wilt? Met onze Safety Scan krijgt u een eerste indruk van de veiligheid op de werkvloer – met in het bijzonder het magazijn. Deze interessante tool is gratis, u hoeft alleen 9 vragen te beantwoorden over de situatie in uw organisatie.

De Safety Scan is gratis, vul hem hier in:
New Call-to-action

Dave Zuuring
Dave Zuuring | Linkedin

Werkt aan kennisontwikkeling binnen en buiten Toyota Material Handling Nederland.