Dave Zuuring 20-08-2019|
2
minuten

Veiligheid staat bij veel bedrijven hoog op de agenda. Toch lukt het niet altijd om de veiligheid op de werkvloer op gewenst niveau te krijgen of houden. Nog steeds zit veiligheid blijkbaar niet bij iedereen tussen de oren. Toegegeven; het is niet makkelijk, maar het veiligheidsbewustzijn van uw personeel kan wel degelijk gestimuleerd worden. Dit blog geeft enkele tips om veiligheid op de werkvloer tussen de oren van medewerkers te krijgen.

Wanneer u de veiligheid op de werkvloer wilt verhogen, helpt het zeker om veiligheidsmaatregelen te treffen. Ook de aanschaf en ingebruikname van hulpmiddelen is een belangrijke stap in de goede richting. Maar welk nut hebben die maatregelen en hulpmiddelen als ze vervolgens niet, of onjuist worden toegepast? Een goede (veiligheids)cultuur is minstens zo belangrijk. Sterker zelfs; de sleutel tot een veilige werkvloer ligt bij de mens.

Tip 1: ‘Denken’ en ‘doen’ combineren
Om zo’n (veiligheids)cultuur te verwezenlijken, is vaak een cultuuromslag nodig. Een van de facetten die daarbij een belangrijke rol spelen, is dat ‘denken’ en ‘doen’ worden gecombineerd. Je kunt als bedrijf wel roepen dat veiligheid hoog in het vaandel staat, maar als vervolgens een oogje wordt dichtgeknepen, omdat targets niet gehaald dreigen te worden, resteren slechts losse kreten en loze beloftes.

Pas wanneer veiligheid door de héle organisatie, inclusief directie en management, en onder alle omstandigheden wordt gedragen, kan er daadwerkelijk worden gewerkt aan een veiliger magazijn.

Tip 2: Goed voorbeeld doet goed volgen
Daarbij geldt dan tevens dat goed voorbeeld goed doet volgen. Een veilige werkvloer begint dan ook bij uzelf. En dat kan in ogenschijnlijk kleine dingen zitten. Wanneer u tijdens uw dagelijkse rondgang over de magazijnvloer zelf bijvoorbeeld geen veiligheidsschoenen draagt, kan dat door medewerkers worden geïnterpreteerd als ‘het zal wel niet belangrijk zijn’, of ‘als hij ze zelf niet aandoet, hoef ik dat ook niet’. Als diezelfde medewerkers er vervolgens op worden aangesproken wanneer ze geen veiligheidsschoenen dragen, zal dat geen – of aanzienlijk minder – effect hebben.

Tip 3: Betrokkenheid creëren
Het geven van het goede voorbeeld maakt bovendien dat medewerkers eerder doordrongen raken van de noodzaak van veiligheidsprocedures en een correct gebruik van hulpmiddelen. Zonder die bewustwording blijft de beoogde cultuuromslag een utopie.

Het creëren van betrokkenheid speelt hierbij een hoofdrol. Door medewerkers actief te betrekken bij het veiligheidsbeleid ontstaat een draagvlak dat cruciaal is om het beoogde resultaat – een veilige werkvloer – te verwezenlijken. Denk dan niet alleen aan het bespreekbaar maken van (bijna) ongelukken, maar ook aan het creëren van eigenaarschap.

Tip 4: Feedback onmisbaar
Vergeet niet open en heldere feedback te geven; zeker als de door de medewerkers aangereikte ideeën en suggesties uiteindelijk niet in daden worden omgezet. In dat geval is het extra belangrijk dat u uw medewerkers uitlegt waarom er uiteindelijk voor een alternatief wordt gekozen. Zonder de juiste, positieve feedback, loopt u het risico dat er een volgende sessie minder actief – of helemaal niet – wordt meegedacht en kunt u ‘terug naar start’. Om feedback te kunnen geven, is het belangrijk dat u zelf regelmatig op de werkvloer aanwezig bent.

Bij het bespreekbaar maken van veiligheid is het goed om te weten, dat het op een constructieve wijze bespreken van gemaakte fouten en (bijna) ongelukken beter niet in groepsverband, maar met de betreffende medewerker persoonlijk besproken kunnen worden. Zaken als het algemene veiligheidsbeleid en de behaalde (veiligheids)resultaten kunnen juist weer beter in de groep worden besproken, aangezien de betrokkenheid en het gezamenlijke veiligheidsbewustzijn hierdoor worden versterkt.

Belonen versus straffen 
Het invoeren van een straf- of beloningsbeleid kan een extra prikkel geven aan de betrokkenheid van medewerkers. Het belonen van positief gedrag is dan vrijwel altijd effectiever dan het bestraffen van fouten. 

Verder tonen diverse praktijkvoorbeelden aan dat het nut heeft wanneer niet het individu, maar een team – als geheel – wordt beloond voor veilig gedrag. Doordat de beloning pas in ontvangst genomen kan worden wanneer het hele team veilig werkt, zullen de teamleden elkaar sneller stimuleren en op eventueel onjuist gedrag attenderen.

Een veilige werkvloer komt hierdoor binnen handbereik. Maar vergeet nooit, dat dit slechts enkele aandachtspunten zijn. Stuk voor stuk onmisbaar om veiligheid bij uw medewerkers tussen de oren te krijgen, maar nimmer zaligmakend. Veiligheid is en blijft immers een continu en dynamisch proces, dat altijd op de agenda dient te staan.

Benieuwd of u de veiligheid in uw magazijn verder kunt verbeteren? Met onze Safety Scan ontdekt u hoe het staat met de veiligheid binnen uw organisatie. Na het beantwoorden van slechts 9 vragen krijgt u een eerste indruk van de veiligheid op uw werkvloer — met in het bijzonder het magazijn.

De Safety Scan is gratis, vul hem hier in:
New Call-to-action

Dave Zuuring
Dave Zuuring | Linkedin

Werkt aan kennisontwikkeling binnen en buiten Toyota Material Handling Nederland.