Dave Zuuring 27-10-2023|
3
minuten

Veiligheid op de werkvloer is een van onze belangrijkste prioriteiten, zowel voor onze eigen medewerkers als voor onze klanten. Wat beschouwen wij nu als de belangrijkste toegevoegde waarde voor een veiligere werkplek? Hieronder staan enkele oplossingen om het aantal incidenten op de werkvloer te verminderen.

Waarom gebeuren er ongelukken met heftrucks? 
Ongevallen met heftrucks zijn meestal te wijten aan een combinatie van factoren. Denk hierbij aan risico’s bij achteruitrijden, kijkgedrag, kruisende verkeersstromen en zicht op de werkomgeving. Eén van de belangrijkste oorzaken van ongevallen waarbij intern transportmaterieel, zoals een pallettruck of heftruck betrokken is, zijn veranderingen in de werkomgeving. Denk maar eens aan volle stellingen veroorzaakt door te vroege of te late levering. De bestuurder moet dan een andere route kiezen, heeft minder overzicht en vanuit hier escaleert het verder. Ook door een drukke werkomgeving en repeterende handelingen kan vermoeidheid en concentratieverlies toeslaan. Hetzelfde geldt voor overbelading of onjuist laden van materialen. Tot slot kan gebrek aan communicatie tussen heftruckchauffeurs, voetgangers en andere medewerkers leiden tot botsingen en ongelukken. 

Geschikte maatregelen voor meer veiligheid op de werkvloer 
Er zijn verschillende maatregelen om het aantal ongevallen met heftrucks in een magazijn te verminderen. Een veel gebruikte uitspraak van mij hierin is: “Als je weet hoe je het wilt hebben, dan kun je krijgen zoals het moet!” Cruijffiaans wellicht, maar daarmee bedoelen we:  

 • Risicoanalyses 
  Voer regelmatig risicoanalyses uit om potentiële gevaren te voorkomen en verbeteringen te plannen. 


 • Vlootmanagement 
  Het gebruik van een tool voor vlootbeheer verhoogt de veiligheid in het magazijn drastisch door problemen bij het eerste teken aan te pakken. 

 • Veiligheidscultuur 
  Bevorder en ontwikkel een veiligheidscultuur, moedigen het maken van rapportages en het direct aanpakken van problemen aan. 

 • Veiligheidssystemen 
  Voorzie heftrucks van veiligheidssystemen om het risico op menselijke fouten te verkleinen. Denk hierbij bijvoorbeeld het Toyota Safety SenS+ programma. 

 • Verkeersplan 
  Zorg voor duidelijke en goede verkeersstromen, richt paden en aangewezen zones voor voetgangers en heftrucks in, zodat het risico op botsingen tot een minimum beperkt is en kruisende verkeersstromen minimaal zijn. 

 • Aanvangscontole 
  Regelmatig onderhoud van vorkheftrucks en apparatuur is cruciaal om potentiële gevaren snel te identificeren en aan te pakken. Dit begint bij de aanvangscontrole, immers voor je begint doe je een LMRA (Last Minute Risk Assessment), zodat je zeker weet dat de remmen, de kettingen en de bedieningselementen van de heftruck werken zoals het hoort. 

 • Trainingsprogramma’s 
  Bied trainingsprogramma's aan bestuurders en voetgangers aan, waarin veilige bedieningsprocedures, juiste manoeuvreertechnieken en grenzen van het laadvermogen aan bod komen. Regelmatige cursussen en evaluaties helpen om de kennis en vaardigheden van de bestuurder te verbeteren.  


  Als het om veiligheid gaat, kan elke verbetering, hoe klein ook, een verschil maken. Prioriteit geven aan veiligheid op het werk is cruciaal voor het bevorderen van een veilige werkomgeving voor uw werknemers. Tegelijkertijd verbetert het ook de algehele productiviteit en verlaagt het de kosten in verband met ziekteverzuim of schade aan goederen en apparatuur. Begin klein, denk groot en vooral:


“Als je weet hoe je het wilt hebben, dan krijg je zoals het wilt!” 

Bent u met veiligheid nog niet waar u zijn wilt? Met onze Safety Scan krijgt u een eerste indruk van de veiligheid op de werkvloer – met in het bijzonder het magazijn. Deze interessante tool is gratis, u hoeft alleen 9 vragen te beantwoorden over de situatie in uw organisatie.

De Safety Scan is gratis, vul hem hier in:New Call-to-action

Dave Zuuring
Dave Zuuring | Linkedin

Werkt aan kennisontwikkeling binnen en buiten Toyota Material Handling Nederland.