Dave Zuuring 02-08-2019|
3
minuten

Toegegeven, niet elke echtscheiding loopt uit in een vechtscheiding. Maar scheiden kan in de privésfeer wel degelijk leiden tot serieuze sores. Werk is echter niet privé. Op de werkvloer gelden andere regels, bijvoorbeeld als het gaat om de scheiding van loop- en rijpaden. Talloze veilige magazijnen leveren het bewijs dat scheiden gelukkig maakt en de veiligheid van heftrucks verhoogd.

Jaarlijks vinden er in Nederland meer dan 200.000 werkongevallen plaats. Bij ongeveer 1.700 van die incidenten gaat het om ongevallen met heftrucks. Vaak blijven de gevolgen ‘beperkt’ tot lichamelijk letsel en/of schade aan truck, stellingen of gebouw. Maar in gemiddeld 7 gevallen per jaar is de afloop dodelijk.

Het is het trieste bewijs dat zorgvuldig en correct werken met hef- en magazijntrucks letterlijk van levensbelang is. Vakmanschap en veiligheidsbewustzijn zijn dan uiteraard onmisbaar. Maar ook met andere maatregelen kan de veiligheid in het magazijn aanzienlijk worden verbeterd. Bijvoorbeeld door loop- en rijbanen te scheiden.

Trieste Top 5 ongevalsoorzaken in magazijn  

De belangrijkste oorzaken van ongevallen tussen heftrucks en voetgangers, zo blijkt uit cijfers van het afgelopen jaar, zijn:

  1. De chauffeur heeft de voetganger niet gezien - 173 aanrijdingen
  2. De voetganger begeeft zich ergens waar hij niet wordt verwacht - 154 aanrijdingen
  3. De infrastructuur is onlogisch en/of onoverzichtelijk - 112 aanrijdingen
  4. De voetganger hoort of ziet de truck niet aankomen - 62 aanrijdingen
  5. De chauffeur heeft de truck onvoldoende onder controle en kan de voetganger niet meer ontwijken of kan niet meer tijdig stoppen – 50 aanrijdingen

Deze Top-5 is verantwoordelijk voor meer dan een derde van alle ongevallen waarbij heftrucks betrokken zijn. Ongevallen die wellicht voorkomen hadden kunnen worden met een goede scheiding van loop- en rijbanen.

Veiligheid heftruck verhogen: belijning en barrières

Maar hoe scheidt u die loop- en rijpaden? En wat kunt u nog meer doen om aanrijdingen tussen trucks en voetgangers te voorkomen? Een goede start, en een relatief eenvoudige maatregel, is het aanbrengen van belijning op de vloer. Kies hiervoor bij voorkeur verschillende kleuren, heldere symbolen en maak gebruik van duidelijk herkenbare voetgangersoversteekplaatsen. De lijnen en symbolen maken het verschil tussen rij- en looppaden letterlijk in één oogopslag zichtbaar. Op kruisingen en andere locaties waar de paden bij elkaar komen, is het raadzaam om een fysieke barrière – in de vorm van een aanrijdbeveiliging of hekje – te plaatsen.

Het verdient verder aanbeveling om goed na te denken over de locaties van bijvoorbeeld parkeerplaatsen en acculaadstations. Zorg ervoor dat ook deze goed afgebakend en duidelijk zichtbaar zijn. 

Gebeurt dat niet, dan ontstaan er knelpunten. En die leiden vaak vanzelfsprekend tot onveilige situaties.

B
enieuwd of u de veiligheid in uw magazijn verder kunt verbeteren, bijvoorbeeld door loop- en rijpaden te scheiden? Met onze Safety Scan ontdekt u hoe het staat met de veiligheid binnen uw organisatie. Na het beantwoorden van slechts 9 vragen krijgt u een eerste indruk van de veiligheid op uw werkvloer — met in het bijzonder het magazijn.
De Safety Scan is gratis, vul hem hier in: 
safetyscan
SAFETY SCAN
Doe de scan
Dave Zuuring
Dave Zuuring | Linkedin

Werkt aan kennisontwikkeling binnen en buiten Toyota Material Handling Nederland.