Jerrel Djaidoen 13-05-2019|
2
minuten

Oké, één supporter voor automatisering van het magazijn heeft u alvast gevonden. Dat bent u zelf. Maar dat is niet genoeg. U heeft de support van andere mensen binnen het bedrijf nodig om van automatisering een succes te maken. Wie zijn dat? En hoe krijgt u hun support?


Supporter 2: de financieel directeur

De financieel directeur of chief financial officer (CFO) is misschien wel de belangrijkste man die u aan uw zijde moet zien te krijgen. Hij is degene die kritisch kijkt naar alle grote investeringen. Hij stelt strenge eisen, bijvoorbeeld aan de ‘return on investment’. 

Hoe maakt u van de financieel directeur een supporter? Door een goede business case te overleggen. Breng nauwgezet in kaart wat de kosten en baten van automatisering zijn.

En probeer ook duidelijk te maken dat automatisering van strategisch belang is, bijvoorbeeld vanwege korte doorlooptijden en de krapte op de arbeidsmarkt. Laat zien dat automatisering past in de digitaliseringsstrategie van het bedrijf. 

Lukt het niet om een goede business case op te stellen? Denk dan eens aan leasing. Ook een automatiseringssysteem kan onder bepaalde voorwaarden worden geleased. Dat betekent dat de financieel directeur niet hoeft te investeren. Hij hoeft alleen maar een vast bedrag per maand te reserveren voor het nieuwe staaltje technologie. 

Supporter 3: de IT-manager

De afdeling logistiek staat zelden bovenaan het prioriteitenlijstje van de IT-manager. Daar staan wel de afdelingen die direct impact hebben op de omzet van het bedrijf, zoals verkoop en marketing. 

Toch heeft u de IT-manager nodig. Een automatiseringsproject is immers voor een belangrijk deel een IT-project. Een robot of AGV heeft data nodig om te weten wat hij moet doen. En die data moet komen uit andere systemen, zoals het ERP-systeem of warehouse management systeem. Dat vraagt om integratie van systemen. 

U kunt de IT-manager tegemoet komen door één system integrator in te schakelen voor het totale automatiseringsproject. Ga in zee met één partij die alle AGV’s, robots, conveyors, terminals en andere systemen kan leveren. Eén partij die al die systemen – ook al worden ze bij derden ingekocht – kan integreren. Dat voorkomt dat uw IT-manager wordt opgezadeld met een grootschalig integratieproject. 

Let bij de selectie van de system integrator op zijn ervaring met uw eigen IT-systemen. Heeft hij andere projecten met dezelfde IT-systemen uitgevoerd? Hoe zijn die verlopen? Welke IT-mogelijkheden gebruikt de system integrator om systemen te koppelen? 

Supporter 4: de algemeen directeur

De kans dat een automatiseringsproject geheel vlekkeloos verloopt, is klein. Wat u niet wilt, is dat het project bij de kleinste tegenslag wordt afgeblazen en dat u daarop wordt afgerekend. Zorg daarom ervoor dat de hele organisatie in automatisering gelooft, te beginnen bij de algemeen directeur. Hij is de sleutel tot draagvlak binnen de hele organisatie.

Met steun van de algemeen directeur wordt het gemakkelijker om steun van andere managers en afdelingen binnen het bedrijf te krijgen.

Wat u daarmee wint? Dat bij een tegenslag het hele bedrijf zijn schouders onder het project zet. 

Overige supporters: de managers van andere afdelingen

Uw afdeling is waarschijnlijk niet de enige die profiteert van automatisering. Breng in kaart welke voordelen automatisering biedt voor uw collega’s van verkoop, productie, inkoop of personeelszaken. Kunt u door automatisering sneller reageren op de vraag van klanten? Kunt u daarmee de aanvoer van materialen op de productievloer verbeteren? Neemt de werknemerstevredenheid toe omdat mensen minder fysiek werk hoeven te doen? Leg het voor aan uw collega’s en vraag hun steun voor uw pleidooi. Samen staat u sterker.

Bent u benieuwd of automatisering voor uw logistieke operatie interessant is? Doe dan onze gratis quick scan:
New call-to-action

Jerrel Djaidoen
Jerrel Djaidoen | Linkedin

Marketing Manager met veel ervaring in de Toyota Way