Jerrel Djaidoen 11-12-2019|
2
minuten

Dat het goed gaat met de wereldeconomie is terug te zien in de verkoopcijfers van hef- en magazijntrucks. Nooit eerder was de vraag naar intern transportmiddelen zo hoog. Een meer gedetailleerde blik op de cijfers leert echter dat de markt drastisch verandert richting Industrie 4.0. Energie-efficiëntie, automatisering en het koppelen van logistieke schakels worden steeds belangrijker.

Industrie 4.0: markt op een recordhoogte

De wereldwijde heftruckindustrie zit – na de crisis van tien jaar geleden – alweer geruime tijd in de lift. In 2017 steeg de markt volgens het vakblad Modern Materials Handling met 1.394.995 units (orders) naar een recordhoogte, een stijging van 18% ten opzichte van het jaar ervoor. De lijst wordt aangevoerd door Toyota die door de overname van Vanderlande haar koppositie verder uitbouwde. De hoge groei op de wereldmarkt is vooral het gevolg van toegenomen vraag in China, opkomende markten, Noord Amerika en Europa. 

De Europese markt met een aandeel van 34%, kende een stijging van 12%. Die groei is voornamelijk gerealiseerd door de toenemende vraag naar elektrisch aangedreven trucks. Jarenlang slingerde de verhouding tussen verbrandingstrucks en elektrotrucks heen en weer. Maar elektrisch aangedreven trucks domineren de laatste jaren duidelijk de markt. Vanuit duurzaamheidsoogpunt lijkt het onwaarschijnlijk dat die slinger ooit nog terugzwaait.

De Nederlandse markt kende een marktgroei van 12% en de verschuiving van fossiel naar elektrisch is hier al jaren duidelijk aan de gang. Verbrandingstrucks maken nog maar 9% uit van het totaal aantal verkochte hef- en magazijntrucks in Nederland.

Efficiënter en duurzamer

De opmars is mede te danken aan de groeiende belangstelling voor magazijntrucks, die zeker in Europa eigenlijk altijd zijn voorzien van een elektrische aandrijving. De stijgende interesse in elektrotrucks wordt ook gevoed door continue ontwikkelingen op het gebied van alternatieve energie-efficiënte energiebronnen, zoals de brandstofcel en lithium-ion accu’s. En door het bewustzijn dat we het met z’n allen duurzamer en schoner moeten doen. In dat kader speelt de veranderende wetgeving uiteraard ook een belangrijke rol. 

Procesoptimalisatie

Maar de markt wil niet alleen energie-efficiëntie en duurzaamheid. Procesoptimalisatie blijft een even belangrijke rol spelen in de intralogistiek. Automatisering of semi-automatisering lijkt hierbij het sleutelwoord voor de toekomst. Ook is er veel belangstelling voor LEAN-management om logistieke processen te verbeteren. Al deze ontwikkelingen veranderen in een rap tempo de traditionele markt voor material handling. 

Steeds vaker zien we een samensmelting van technologieën, producten en services, waarmee nieuwe markten worden aangeboord en verdere efficiencyverbeteringen mogelijk worden. Overnames maken de fabrikanten bovendien nóg meer tot een ‘one-stop-shop’ voor hun klanten. De overnames versterken niet alleen de organisatie. Ze maken tevens structurele veranderingen in de logistieke sector mogelijk. 

Wilt u weten of u de procesoptimalisatie in uw magazijn kunt verbeteren? Wij denken graag met u mee.

Neem vrijblijvend contact op

Jerrel Djaidoen
Jerrel Djaidoen | Linkedin

Marketing Manager met veel ervaring in de Toyota Way