Dave Zuuring 24-10-2018|
1
minuut

Toyota Material Handling heeft een eigen visie en benadering, de Toyota Way, voor het verbeteren en veiliger maken van logistieke processen. Werken in de logistiek is namelijk niet zonder risico’s. In deze blog doorloop ik 6 stappen over hoe u een veilige werkomgeving kunt creëren en hoe u zorgt dat veiligheid ook in uw bedrijf onderdeel wordt van de bedrijfscultuur. Waarbij het proces zo is ingericht dat de mens centraal staat.  


Stap 1: De drijfveer

Nadenken over veiligheid is misschien niet het eerste wat op uw prioriteitenlijst staat, maar er zijn genoeg redenen om met veiligheid aan de slag te gaan. Om een concreet plan van aanpak te maken, is stap 1 dan ook het vaststellen van de drijfveer in uw bedrijf. Waarom wilt u met veiligheid aan de slag? Is dat bijvoorbeeld preventief of gaat het om het terugdringen van ziekteverzuim of om imagoverbetering? Dat kunnen natuurlijk ook meerdere aanleidingen zijn.

Stap 2: Intern draagvlak creëren

De tweede stap is een interne stap. Is de wil voor verandering duidelijk aanwezig? Het is natuurlijk mooi als de facilitair manager initiatief toont, maar als de directie er niet achter staat dan houdt het op. Zo heb ik onlangs een project gehad waar de supervisor, zijn leidinggevende én de directie moest overtuig. Dan is het de vraag: wie heeft waar last van en op welk niveau? Daarbij spelen technische en financiële aspecten een grote rol. Maar ook de mentaliteit van werknemers. Door mensen in een vroeg stadium erbij te betrekken creëer je intern draagvlak. De wil en de noodzaak om daadwerkelijk iets te veranderen moet daarom in het bedrijf aanwezig zijn op ieder niveau.

Stap 3: Vraagstuk formaliseren

Als alle neuzen dezelfde kant op staan, gaan we aan de slag. Welke issues en vraagstukken spelen in het bedrijf? Voor het beantwoorden van deze vraag is het belangrijk dat de verschillende disciplines met elkaar om tafel zitten. Zo krijgt u meerdere perspectieven vanuit verschillende functies. Samen bepalen we waar de prioriteit komt te liggen.  

Stap 4. Gemba Walk

De Gemba walk wordt gebruikt om te achterhalen wat er in de praktijk gebeurt, want door in een praktijksituatie mee te draaien en te observeren zie je veel. Een ervaringsdeskundige loopt een dag of meerdere dagen mee in het bedrijf of gaat op pad gaat met de werknemers om de situatie te bekijken. Vooraf vindt een analyse plaats over de actuele situatie. Vervolgens koppelen we na de Gemba Walk de constateringen en bevindingen terug.

Stap 5. Prioriteiten bepalen

Na de terugkoppeling komen één of meerdere aandachtspunten naar voren. In deze stap bekijken we samen welk aandachtspunt prioriteit heeft, en hoe we die gaan oppakken.  

Stap 6. Plan van aanpak opstellen

Hoe verbeteren en/of waarborgen we de veiligheid op de werkvloer? En wat is daarbij ons advies? Dat staat in het plan van aanpak. Of u nu kiest voor de standaardaanpak of een training op maat, we zoeken altijd naar de meest effectieve oplossing. Per situatie kijken wij wat er nodig is om de veiligheid van werknemers in magazijnen te verbeteren. Met als uiteindelijke doel dat iedere werknemer weet wat er moet gebeuren en zonder risico aan de slag kan.
New Call-to-action

Dave Zuuring
Dave Zuuring | Linkedin

Werkt aan kennisontwikkeling binnen en buiten Toyota Material Handling Nederland.