Dave Zuuring 17-06-2020|
4
minuten

In het najaar van 2019 schreef ik een blog over de dode hoeken van de heftruck. Aanleiding was een nieuwsbericht over een aanrijding tussen heftruck en voetganger. Wie wel eens op de heftruck heeft gereden in een magazijn of op een buitenterrein, weet dat het lastig is om optimaal zicht te houden op de werkomgeving. In deze blog wil ik het nog een keer hebben over de dode hoeken van de heftruck . Ditmaal vanuit een andere invalshoek op dit thema om het zicht te verbeteren.


De magische Toyota Lean Services driehoek
20200604_Blog_Slecht zicht 3Ps visual AL_350x

Als het gaat om veiligheid en productiviteit in de logistiek - specifiek voor material handling - is er meestal sprake van een mix van passende maatregelen om situaties beheersbaar te maken . De oplossingen op organisatorische vlak zijn daarin een uitstekend vertrekpunt. Denk hierbij aan het vastleggen van een verkeersplan en afspraken bijvoorbeeld over afstand houden tussen heffend verkeer en voetgangers - de zogeheten safety zone.

Maar ook mens maatregelen, zoals instructie, training, coaching, fysiek leiding en vooral toezicht zijn ook prima oplossingen. Technische maatregelen, of te wel dingen, spullen, oplossingen op de truck zijn over  het algemeen veel populairder.

Op zich is daar niets mis mee. Als je echter een blijvende duurzame resultaat wilt bereiken dan is het raadzaam om vanuit alle drie perspectieven een plan te maken. Als je weet hoe je het wil hebben, dat maakt het makkelijk te krijgen zoals het moet. Kortom breng de elementen, of zoals ik dat noem; de magische driehoek in balans met elkaar.

Pallets en hoogte

Hoe vertaalt het bovenstaande zich door in de praktijk. Tot de 90-er jaren ging het plaatsen van pallets in een stelling nog tot circa 6 à 7 meter hoog. Anno nu is dit 9  à 11 meter. Opslagruimte kost geld. Ondanks slimme WMS-systemen, dienen vakmannen zoals reachtruckchauffeurs dagelijks pallets op deze hoogte in en uit te slaan. Tel daarbij op dat ook in de gangpaden waarin zij hun werk doen, het drukker is geworden en steeds vaker orderpickers te vinden zijn. Je hebt dan al een behoorlijk scenario aan potentieel onveilige situaties in beeld. Om de risico’s met deze handelingen tot een minimum te beperken, zijn moderne reachtrucks zoals die van Toyota al standaard uitgerust met reach-snelheidsreductie, snelheidsbeperking van acceleratie en slimme mogelijkheden om goed zicht te houden op je omgeving.  

Wat kunnen we nog meer doen om in deze hectische omgevingen de bestuurder te ondersteunen? Los van de organisatorische maatregel, de afspraak om afstand te houden, kunnen we het de chauffeur wel makkelijker maken. Ik zie dan twee mogelijke technische oplossingen:

  1. Safety Red Zone
  2. Camera systeem

 

Dynamische Safety Red Zone
20200604_Blog_Slecht zicht  visual valschaduw

Voetgangers, orderpickers of andere magazijngebruikers hebben soms geen flauw benul welke risico zij nemen als ze in een gangpad lopen. Waar we op de openbare weg gemakkelijk afstand houden van auto’s vrachtwagens of trekkers, zoeken we in een magazijn het voertuig zo op. Vaak beseffen deze voetgangers niet wat hun collega op de truck wel of niet ziet. Immers hij heeft geen ogen in de rug, zeker als er een pallet op hoogte wordt geplaatst of uitgenomen.  

Hoewel een reachtruck zeker niet zomaar zal kantelen, heb je wel de mogelijkheid dat een lading kan vallen. Een belangrijke vuistregel is dan dat de uitgeschoven hoogte van de mast ook de maximale valschaduw van de last kan zijn. En hoewel 1 blikje geen indruk maakt, besef je dan eens als het een treetje van 10 of 20 zijn die elk 0,5 kg zouden wegen en als deze je zouden raken. Dan heb je als voetganger een serieus probleem als het dan 4, 5 of 10 meter naar beneden valt. Juist om deze valschaduw te duiden, zijn er dynamische systemen die de gevarenzone middels een rode cirkel op de vloer zichtbaar maken.

Voor de voetganger een optische waarschuwing om alert te zijn en voor de bestuurder een geruststelling zodat hij zich kan focussen op zijn echte klus, de lading vakkundig opnemen of afzetten.

De voordelen van een camerasysteem

Wie wel eens op de heftruck heeft gereden in een magazijn of op een buitenterrein, weet dat het lastig is om optimaal zicht te houden op de werkomgeving. Wat als je je bestuurders kunt helpen om het zicht te verbeteren door middel van bijvoorbeeld een camerasysteem ? Een bestuurder die beter ziet waar hij zijn last plaatst, werkt sneller en zorgt daarmee in het gangpad voor minder oponthoud. En nog belangrijker is het ergonomische voordeel. Dankzij een goed gepositioneerde monitor kijkt de chauffeur in een natuurlijke kijkrichting.

Zo hoeft de bestuurder minder vaak in een onnatuurlijke houding naar boven te kijken. Hierdoor worden schouder- en nekspieren ontlast, waardoor de kans op ziekteverzuim daalt en productiviteit stijgt. Het gebruik van een camera biedt de bestuurder beter zicht op zijn omgeving, waardoor de kans op een aanrijding minimaal is.

De bestuurder ziet zo direct op zijn monitor of de vork goed gepositioneerd is, zodat de lepels op de juiste manier in de palletopeningen gestoken worden.

Kortom afstand en minder kans op schade aan de lading of in het ergste geval vallende lading. 

Samenvattend

Als het om zicht rondom de heftruck gaat kunnen we stellen dat de drie elementen, mens, proces en techniek nog steeds in balans moeten zijn. Het een sluit het ander niet uit, maar kan elkaar wel versterken. Welke maatregelen er ook getroffen worden, het is en blijft belangrijk dat er ondersteuning is en toezicht op het juiste gebruik. Want hoe goed de camera ook is en hoe goed we de chauffeur ook helpen, als de omgeving rondom de truck onbewust blijft van de risico’s, dan komen we niet zo ver.


Wilt u meer weten over het veiligheidsniveau van uw organisatie? Vul dan de Safety Scan in:New Call-to-action 

Dave Zuuring
Dave Zuuring | Linkedin

Werkt aan kennisontwikkeling binnen en buiten Toyota Material Handling Nederland.