Paul van Veldhuizen 16-04-2019|
3
minuten

Klanten vertrouwen voor hun eigen prestaties steeds meer op de leveranciers in hun supply chain. Door digitalisering en automatisering proberen zij hun grip op de supply chain te versterken. Maar in die digitale supply chain is het magazijn vaak nog een analoge schakel. Op termijn nemen klanten daar geen genoegen meer mee. Zij vragen om verdere automatisering, ook van het warehouse.


De supply chain staat onder grote spanning. De klanten aan het eind trekken steeds harder aan de keten: ze willen meer keuze en een snellere service op de wijze die zij definiëren. Tegelijkertijd is de afgelopen jaren vrijwel alle rek uit de keten verdwenen. Veel buffers in de vorm van voorraad of capaciteit zijn geëlimineerd om kosten te besparen. Er hoeft maar iets te gebeuren of de keten knapt. En dat gebeurt altijd op de plek van de zwakste schakel. 

Supply chain trends: automatisering

Digitalisering en automatisering maakt de supply chain sterker. Digitalisering betekent onder meer het delen en analyseren van data, wat de keten voorspelbaarder en betrouwbaarder maakt. Door digitalisering en automatisering verdwijnen veel inefficiënties uit de keten, waardoor bedrijven hun responsiviteit en flexibiliteit kunnen vergroten. Met andere woorden: ze kunnen sneller en beter anticiperen op onverwachte ontwikkelingen.

Maar in die digitale keten is het warehouse nog te vaak een analoge schakel. Daar stagneert de ketenautomatisering.

Steeds meer bedrijven ontvangen hun orders digitaal, of dat nu via een aloude EDI-verbinding of via een webshop is. Die orders komen automatisch in een ERP- of ander systeem terecht en worden doorgesluisd naar het warehouse, waar automatisch pickopdrachten worden aangemaakt. Hoogstwaarschijnlijk wordt ook meteen het transport al ingepland en met de vervoerder gecommuniceerd. Maar voordat de order in de vrachtauto ligt, moet een medewerker in het warehouse eerst nog een aantal handmatige handelingen uitvoeren: het verzamelen en verzendklaar maken van de juiste goederen.  

Warehouse: bron van verstoringen

Het warehouse blijft in veel supply chains een bron van verstoringen, ondanks technologische hulpmiddelen als barcodescanners, touchscreens en headsets. Zolang mensen de inslag, opslag en uitslag van goederen verzorgen, bestaat de kans op fouten. Dat gaat niet alleen over het picken van de verkeerde artikelen of de verkeerde aantallen, maar ook over het verkeerd stapelen op pallets of rolcontainers, labels plakken op onhandige plekken of foutief laden van vrachtauto’s. Dat leidt tot verstoringen verderop in keten, bij klanten dus.

Automatisering kan deze verstoringen elimineren. Machines, robots en AGV’s maken geen fouten en opereren altijd volgens dezelfde procedures.

Sommige klanten vragen hun leveranciers al om maatregelen. Denk aan een supply chain manager die zijn collega van een toeleverend bedrijf op het hart drukt om ook eens na te denken over automatisering. Vaak gaat het om een supply chain manager die zelf een automatiseringstraject achter de rug heeft. Die in de praktijk heeft ervaren dat de gebrekkige aanlevering van goederen ten koste gaan van het rendement van zijn eigen automatiseringssysteem. Denk aan barcodelabels die onleesbaar zijn of stapelingen die niet aan de strenge toleranties voldoen. Opeens wordt dan zichtbaar dat de leverancier de zwakste schakel is als het gaat om ketenautomatisering. Dus klopt hij aan met de vraag – die waarschijnlijk voelt als een opdracht – om na te denken over automatisering van zijn deel van de keten.

Automatisering maakt de keten lean

Automatisering biedt meer voordelen die interessant zijn voor klanten, zeker als het gaat om grote beursgenoteerde merkfabrikanten of retailers. Die hechten steeds meer waarde aan een veilige, ergonomische en duurzame bedrijfsvoering, niet alleen in hun eigen bedrijf maar in de hele keten. Daarnaast maakt automatisering toeleveranciers minder afhankelijk van de krappe en grillige arbeidsmarkt.

En misschien wel het belangrijkste argument: met automatisering halen bedrijven inefficiënties en kosten uit de keten. Automatisering maakt de hele supply chain lean.

Krijgt u al vragen van klanten over automatisering van de logistiek? Maken zij al toespelingen op het belang van innovatie en het voorkomen van stilstand in de ontwikkeling van uw operatie? Wij denken graag met u mee om een helder en passend antwoord te formuleren.
New call-to-action

Paul van Veldhuizen
Paul van Veldhuizen | Linkedin

Verantwoordelijk voor de groei, projectrealisatie en services binnen het AGV Autopilot assortiment van Toyota Material Handling