Jerrel Djaidoen 05-08-2019|
2
minuten

De wereld om ons heen verandert. En heftruckfabrikanten veranderen mee. In rap tempo worden ingenieuze snufjes geïntroduceerd, die de truck steeds slimmer maken. De tijd dat een heftruck enkel spierkracht was, is definitief voorbij. De truck van de toekomst heeft naast spierballen hersens. En die toekomst is dichterbij dan menigeen denkt.


Wie tegenwoordig een middenklasser koopt, profiteert vaak standaard van onder andere cruise control en navigatie. De automobielsector is onmiskenbaar in beweging. Er zijn zelfs auto’s die volledig autonoom rijden. De vraag waarom heftrucks dat niet kunnen, lijkt gerechtvaardigd. Echter, de praktijk wijst anders uit. Met de huidige stand van techniek kan óók een heftruck autonoom werken. Deze zogeheten dual drive trucks (zowel autonoom als manueel inzetbaar) zijn in opkomst. In veel gevallen gaat het tot nu toe om magazijntrucks, maar in de toekomst zullen ook vorkheftrucks zelfstandig hun werk uitvoeren.

Dataschil over truck

Het is een logische stap. Hef- en magazijntrucks zijn de afgelopen jaren aanzienlijk slimmer geworden. Er wordt steeds meer informatie uit een truck gehaald. Prestaties, energieverbruik en service-informatie worden al vastgelegd, al dan niet in combinatie met een vlootmanagement systeem. Het is een logische stap om die data te koppelen aan andere informatie, bijvoorbeeld uit de serviceorganisatie van de leverancier.

Door de gegevens te koppelen, wordt als het ware een schil over de truck gelegd en ontstaat steeds meer één geheel. Het is niet ondenkbaar dat in de toekomst ook systemen van de gebruiker in dat geheel worden betrokken, zodat bijvoorbeeld ook gevolgschades kunnen worden gekoppeld en de gebruiker een nóg krachtiger managementtool in handen heeft.

Sky is the limit

Technisch gezien is ‘the sky the limit’. Slimme sensoren passen het rijgedrag van de truck aan de actuele omgeving en inzet aan, om veiligheid, maar uiteindelijk ook productiviteit te vergoten. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij speedzoning: de snelheid van een truck wordt automatisch gereduceerd in zones waar veel voetgangers zijn. Maar het is ook mogelijk dat de chauffeur visueel en/of akoestisch wordt gewaarschuwd als een andere truck of voetganger binnen een vooraf ingestelde straal rondom de truck komt.

Bovendien kunnen trucks zelfstandig communiceren met het bovenliggende warehouse management systeem. Verdere optimalisatie van interne processen komt daarmee dichterbij. Het WMS kan immers bepalen welke opdracht naar welke truck gaat, bijvoorbeeld op basis van de locatie van de truck. Het aantal mogelijkheden groeit en de systemen worden flexibeler en eenvoudiger. Automatisering wordt zo voor een groeiend aantal bedrijven interessant.

Slimmer energiemanagement

De ontwikkeling opent onbetwist nieuwe deuren. Ook op het gebied van energievoorziening. Toyota Material Handling heeft de informatie omtrent het laadgedrag en de inzet van accu’s al geïntegreerd in haar vlootmanagementsysteem Toyota I_Site. En er zijn laadsystemen met een zelflerend vermogen, zodat per aangeboden accu exact bekend is wát er moet gebeuren. In combinatie met moderne energieconcepten, zoals lithium-ion, brandstofcellen en slimme batterij management systemen is vandaag de dag al veel meer mogelijk dan we denken. Het is dan ook slechts een kwestie van tijd totdat deze systemen in de toekomst integraal deel uitmaken van de overkoepelende schil rondom de truck. Al was het maar omdat de accu een belangrijke kostenpost blijft en er enorme besparingen mogelijk zijn.

Wilt u meer weten over technische ontwikkeling die het proces in uw magazijn verbeteren? Wij denken graag met u mee.

Neem vrijblijvend contact op

Jerrel Djaidoen
Jerrel Djaidoen | Linkedin

Marketing Manager met veel ervaring in de Toyota Way