Jerrel Djaidoen 14-05-2019|
2
minuten

De kans is klein dat alle medewerkers staan te juichen als u begint over automatisering in het magazijn. Ook zij kennen de verhalen over robots die massaal banen inpikken. Maar diezelfde medewerkers heeft u wel keihard nodig om uw automatiseringsproject tot een succes te maken. Hoe krijgt u ze toch in een hoerastemming?

Natuurlijk, na aanschaf van een AGV heeft u geen medewerker meer nodig die op een heftruck klimt en de hele dag heen en weer rijdt. Maar die AGV kan alleen optimaal presteren als diezelfde medewerker en zijn collega’s het onbemande voertuig accepteren. Zij zijn onder meer ervoor verantwoordelijk dat de lading correct wordt aangeboden en dat de rijweg niet wordt geblokkeerd. 

Een goed verhaal creëert draagvlak

Hoe u zorgt voor acceptatie? Door de medewerkers vanaf het begin bij het automatiseringstraject te betrekken. Met een goed verhaal creëert u draagvlak en kunt u de zorgen van uw medewerkers goeddeels wegnemen.

Want het schrappen van banen is immers niet het doel van automatisering. Dat is het verbeteren van logistieke prestaties, het verlagen van de kosten en het vergroten van het rendement van het totale bedrijf. 

Sterker nog: uw medewerkers, ook in productie en logistiek, vormen het hart van uw bedrijf. Ook in een grotendeels geautomatiseerde en gerobotiseerde omgeving zijn het uiteindelijk mensen die ervoor zorgen dat uw klanten hun bestelde producten correct en op tijd ontvangen. Zij maken de planning, bewaken de voortgang en bieden dat extra controlerend oog. Met machines en robots krijgen uw klanten hooguit wat ze verwachten. Alleen met mensen bent u in staat die verwachtingen te overtreffen. 

Werk wordt waardevoller en aantrekkelijker

Maak uw mensen duidelijk dat automatisering niets anders is dan een hulpmiddel. Een hulpmiddel dat hen in staat stelt hun werk nog beter te doen. Automatisering leidt tot minder fysieke belasting, zodat mensen gezond en fit blijven en minder snel vermoeid raken. Automatisering neemt repeterende werkzaamheden over, waardoor mensen meer tijd overhouden voor de taken die een beroep doen op hun belangrijkste competenties. Automatisering maakt hun werk juist waardevoller en aantrekkelijker. 

Schakel uw mensen ook in voor optimalisatie en standaardisatie van processen. Voordat u een AGV of andere automatiseringsoplossing kunt implementeren, dient u immers alle processen onder de loep te nemen.

Een automatiseringsoplossing is zo goed als de onderliggende, voorafgaande en navolgende processen. En het laatste wat u wilt, is knelpunten automatiseren. Medewerkers kunnen uitstekend helpen bij het signaleren en oplossen van knelpunten, als ze daartoe maar worden uitgedaagd. 

Synergie tussen mens en machine

Tot slot: houdt bij de inrichting van de automatiseringsoplossing rekening met de mensen. Welke taken blijven voor hen over? Hoe kunnen ze die taken zo goed mogelijk uitvoeren? Wat is nodig om het overgebleven werk zo interessant mogelijk te houden? Soms kan het de moeite waard zijn om de automatisering iets minder ver door te drijven als dat de werknemerstevredenheid ten goede komt. 

De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft onlangs onderzoek gedaan naar inzet van AGV’s bij orderpicking. Moet de AGV de orderpicker leiden door het magazijn? Of is het beter als de orderpicker voorop gaat en de AGV volgt? De resultaten duiden erop dat de optimale oplossing van medewerker tot medewerker kan verschillen. Wie daarvoor aandacht heeft, haalt maximale synergie uit de samenwerking tussen mens en machine.

Bent u benieuwd of automatisering voor uw logistieke operatie interessant is? Doe dan onze gratis quick scan:
New call-to-action

Jerrel Djaidoen
Jerrel Djaidoen | Linkedin

Marketing Manager met veel ervaring in de Toyota Way