Jerrel Djaidoen 31-10-2019|
2
minuten

Automatisering staat volop in de belangstelling. De technologie biedt steeds meer mogelijkheden, terwijl de terugverdientijd steeds korter wordt. Wij geven u acht redenen om snel aan de slag te gaan met automatisering in de logistiek. Kent u ze alle acht?


Reden 1: Arbeidskosten gaan omlaag

Natuurlijk investeert u alleen in automatisering als dat loont. Maar wat maakt automatisering lonend? Allereerst dalen de kosten van de factor arbeid. Als u heftruck vervangt door een AGV, heeft u geen heftruckbestuurder meer nodig. Zeker als u in twee of drie ploegen werkt, kan die besparing flink oplopen. En als u een hele afdeling automatiseert, spaart u ook de kosten van een teamleider of supervisor uit. 

Reden 2: Vrijwel geen faalkosten meer

Verreweg de meeste fouten in productie of logistiek zijn menselijke fouten. Als u besluit te gaan automatiseren, schakelt u die menselijke factor uit. Dat leidt tot significant lagere faalkosten. Waarom? Omdat AGV’s zich niet laten afleiden. Ook na een lange en drukke werkdag blijven ze met onverminderde nauwkeurigheid hun taken uitvoeren. Elke dag opnieuw. 

Reden 3: Veiligheid neemt toe

Omdat AGV’s geen fouten maken, stijgt ook de veiligheid op de werkvloer. Deze autonome voertuigen zijn uitgerust met sensoren die trucks, voetgangers en onverwachte obstakels feilloos detecteren. De sensoren zijn ingesteld met een grote veiligheidsmarge om elk gevaar uit te sluiten. Beter gezegd: anders dan een heftruckbestuurder neemt het besturingssysteem van een AGV geen enkel risico. Nooit. 

Reden 4: Minder buffers nodig

Een AGV gaat altijd door, als het moet 24 uur per dag en 7 dagen per week. Een AGV neemt geen vrije dag en meldt zich niet ziek. Hij maakt geen fouten en hoeft geen lunchpauze. Onverstoord blijft hij in hetzelfde tempo goederen verplaatsen. Daardoor stijgt de betrouwbaarheid van het intern transport. Dat maakt het mogelijk om buffers te reduceren, wat leidt tot kortere doorlooptijden. Zelfs al rijdt die AGV iets langzamer dan een heftruck. 

Reden 5: Geen personeelstekort meer

De schaarste op de arbeidsmarkt is zo groot, dat steeds meer bedrijven geen goede mensen meer kunnen vinden. Wie kiest voor automatisering, heeft die mensen ook grotendeels niet meer nodig. En voor de mensen die u nog wel nodig heeft, wordt het werk aantrekkelijker. De monotone, repeterende en fysiek zware taken worden immers overgenomen door AGV’s of andere automatiseringsoplossingen. Met name de oudere medewerkers blijven op die manier langer productief. 

Reden 6: Minder fysiek zwaar werk

Het werk in de logistiek is fysiek zwaar. Medewerkers moeten veel lopen, bukken, reiken, draaien en tillen. Ziet u een 1,70 meter grote meid van nog geen twintig jaar al vijf rolcontainers met kratten bier tot een hoogte van 2,00 meter stapelen? Automatisering verbetert de ergonomie in de logistiek. Het resultaat: minder lichamelijke klachten en minder verzuim. 

Reden 7: Betere leverkwaliteit

Een pallet met een kapotte plank, scheef gezakte dozen of een verkeerd geplakt barcodelabel: het is een gruwel voor klanten. Zeker als zij hun eigen processen in hoge mate hebben geautomatiseerd. Een beschadigde, niet-scanbare of slecht gestapelde pallet leidt tot storingen in hun automatiseringssysteem en dus tot klachten aan uw adres. Door zelf te automatiseren verkleint u de kans op missers die leiden tot onvrede bij klanten. 

Reden 8: Strategie voor de toekomst

Tot slot een gewetensvraag: denkt u dat de automatiseringsgraad van uw bedrijf de komende jaren toeneemt of afneemt? De kans is groot dat u voor het eerste antwoord kiest. Als dat zo is, kunt u maar beter zo snel mogelijk ervaring op doen met automatisering. U kunt klein beginnen, bijvoorbeeld door een AGV in te zetten op een enkele intern transportroute in uw operatie. De kennis en ervaring die u daarmee opdoet, zult u in de toekomst hard nodig hebben. Want de toekomst is vol automatisering.

New call-to-action

Jerrel Djaidoen
Jerrel Djaidoen | Linkedin

Marketing Manager met veel ervaring in de Toyota Way