Dave Zuuring 21-06-2019|
3
minuten

In het kader van Arbowet voorschriften en de Code Gezond en Veilig Magazijn zijn er regels en procedures om te zorgen voor een veilig werkklimaat. In de praktijk worden deze niet altijd nageleefd. Doe de gratis safety scan en krijg een indicatie van het veiligheidsniveau in uw organisatie.

Voor veel leidinggevenden blijkt het lastig om medewerkers aan te spreken op onveilig gedrag. Begrijpelijk, maar dit kan ten koste gaan van het functioneren van het team. Mogelijke gevolgen zijn:

  • Toename van het aantal ongelukken in het magazijn
  • Een dalende output van het team
  • Teamsfeer verslechtert door frustraties tussen collega’s
  • Bewust of onbewust wordt het negatieve gedrag overgenomen door anderen
  • Een dalende reputatie van u als leidinggevende


Feedback voor veilig werkklimaat
Goede voorbereiding is het halve werk. Wij geven 5 praktische tips om goed voorbereid een gesprek in te gaan met uw werknemers. Zo zorgen jullie samen voor een beter en veiliger werkklimaat.

1. Meet en weet

Baseer het gesprek op de feiten. Wanneer feedback overkomt als een oordeel, verwijt of als een beschuldiging creëert dit weerstand.

Prestatie-indicatoren kan inzicht geven in hoe vaak onveilig gedrag plaatsvindt.

Houd prestatie-indicatoren op het gebied van veiligheid en gezondheid daarom nauwkeurig bij in bijvoorbeeld een vlootmanagementsysteem. Op deze manier maakt u trends en vorderingen eenvoudig inzichtelijk.

2. Wees constructief

Bij het uitdelen en ontvangen van kritiek ontstaat een precaire situatie. Een medewerker voelt zich snel onzeker en kwetsbaar. U wilt de relatie niet beschadigen. Bij het geven van feedback over onveilig gedrag op de werkvloer is kritiek echter onvermijdelijk. Probeer daarbij opbouwend te zijn om te voorkomen dat iemand zich voelt aangevallen. Dit kunt u doen door de boodschap te verwoorden in een ik-vorm in plaats van een jij-vorm.banner-safety-scan

3. Wees concreet

Focus niet alleen op gemaakte fouten maar vooral op de gevolgen. Benoem gedrag dat de medewerker kan veranderen. Probeer zoveel mogelijk algemene beschrijvingen te mijden en leg expliciet uit wat er van de medewerker wordt verwacht. Doe geen aanname dat de ander wel begrijpt wat u bedoelt. Dit voorkomt verwarring.

Herinner de medewerkers aan de veiligheidsrisico's van hun gedrag. 

Bij ernstige en herhaalde overtredingen is het zinvol toekomstige consequenties toe te lichten bij voortzetting van het gedrag.

4. Kies het juiste niveau

Afhankelijk van het veiligheidsaspect kunt u bepalen of het effectiever is dit te bespreken op groepsniveau of individueel niveau. Prestatie-indicatoren als het aantal ongevalsvrije dagen, het ziekteverzuim of de totale schadekosten op de werkvloer lenen zich prima om terug te koppelen in het teamoverleg. Individuele medewerkers spreekt u persoonlijk aan op onveilig gedrag. Het meest effectief is om beide niveaus te combineren. Wees wel terughoudend in het bespreken van individueel onveilig gedrag op groepsniveau.

5. Kies het juiste moment

De timing van een moeilijk gesprek bepaalt mede hoe de boodschap overkomt. Meteen na een incident in het magazijn kunnen emoties hoog oplopen. Stelt u het geven van feedback te lang uit dan is uw ergernis opgelopen. En de medewerker staat in zijn hoofd al niet meer stil bij het incident.

Onveilige situaties ter plaatse? Neem de medewerker op het juiste moment apart voor een vertrouwelijk gesprek.

Wilt u meer inzicht waar uw organisatie staat op het gebied van veiligheid en zo een beter werk klimaat creëren? Onze Safety Scan kan daarbij een interessante tool zijn. Met het beantwoorden van 9 vragen krijgt u een eerste indruk van de veiligheid op de werkvloer — met in het bijzonder het magazijn.

Vul hier de gratis Safety Scan in:New Call-to-action

Dave Zuuring
Dave Zuuring | Linkedin

Werkt aan kennisontwikkeling binnen en buiten Toyota Material Handling Nederland.