Veiligheid in het magazijn

Veilig werken in het magazijn door samenspel van mens, techniek, proces en leiderschap

Ondanks alle aandacht voor veilig werken in het magazijn vinden er in Nederland gemiddeld 150 ernstige ongelukken per jaar plaats. Ongelukken die nadelige effecten opleveren voor alle betrokkenen.

Bij het verhogen van de veiligheid in het magazijn is het belangrijk in te zien dat veiligheid een samenspel is van mens, techniek, proces en leiderschap. Hieronder bespreken we de rol van ieder element afzonderlijk en bieden we handvatten voor het realiseren van een veilige werkomgeving.

#1 Mens

Veilig gedrag in het magazijn

Ondanks vele veiligheidsmaatregelen is het menselijk handelen nog steeds de oorzaak van het overgrote deel van ongelukken in het magazijn. Gedrag is een cruciaal component in het veiligheidsproces dat wordt bepaald door de cultuur op de werkvloer. Werknemers die betrokken zijn bij de organisatie creëren samen een blijvend veilig magazijn. Procedures en veiligheidsrichtlijnen bieden structuur, maar vervolgens dienen werknemers hier correct mee om te gaan. Hoe waarborgt u dat veiligheidsproces en voorkomt u ongelukken op de werkvloer?

Draagvlak creëren

Gebrek aan draagvlak voor veiligheid is de belangrijkste oorzaak van ongelukken op de werkvloer. Om meer draagvlak voor veiligheid in het magazijn te creëren, is het belangrijk werknemers te betrekken bij het veiligheidsbeleid. Dat kan door het organiseren van periodieke inventarisatieronden. Zo brengt u in kaart wat werknemers ervaren als veiligheidsrisico’s in het magazijn en kunnen verbeteringen samen worden doorgevoerd. Daarmee is er aandacht voor de eigen veiligheid van de werknemers en wordt de gedragsmentaliteit uitgedragen naar de omgeving.

Het vergroten van draagvlak voor veiligheid onder werknemers is een lastige klus. We maken u bewust van vijf valkuilen zodat u de risico’s kunt beperken. Ook delen we effectieve methoden waarmee u draagvlak voor veiligheid effectief kunt verhogen.

 

quickscan
SAFETY SCAN

Doe de gratis Safety Scan en krijg een indiactie van het veiligheidsniveau in uw organisatie

Doe de Safety Scan

#2 Techniek

Innovatie

Technologieën helpen ons het magazijn veiliger, comfortabeler en gemakkelijker te maken. Heftrucks worden tegenwoordig uitgerust met technische innovaties om zo de efficiëntie en veiligheid te verhogen. Echter blijven innovaties hulpmiddelen en is de mens degene die uiteindelijk hiermee aan de slag gaat. Zo kunnen technische hulpmiddelen het magazijn veiliger maken, maar daarmee alleen ben je er nog niet. De chauffeur die de heftruck bestuurt, blijft verantwoordelijk voor veilig gebruik.

Mens en machine

Noodzakelijk blijft het om niet blindelings op techniek te vertrouwen. Technische hulpmiddelen kunnen enkel de veiligheid in het magazijn verhogen wanneer werknemers op de hoogte zijn van procedures en veiligheidsrichtlijnen. Veiligheid op de werkvloer is daarom een samenspel tussen mens en machine.

Zo kunnen technische hulpmiddelen het magazijn veiliger maken, maar daarmee alleen ben je er nog niet. De chauffeur die de heftruck bestuurt, blijft verantwoordelijk voor veilig gebruik.
Als logistiek manager is het belangrijk de balans te vinden tussen de mogelijkheden van de machine en de benodigdheden van de bestuurder. Indien u mens en machine op elkaar afstemt, kan de veiligheid in het magazijn doeltreffend verhoogd worden.

#3 Proces

Proces is de basis van material handling

Een gestroomlijnd logistiek proces is de basis van material handling en is cruciaal in het waarborgen van een veilig magazijn. Bij material handling gaat het om activiteiten binnen de goederenstroom in het bedrijf: van materiaalontvangst, fabricage tot warehouse, distributie en de eventuele retourlogistiek. Het proces is hierin leidend, maar voor de uitvoering heb je de juiste mensen en de juiste techniek nodig. Een gestroomlijnd proces bevordert efficiëntie en helpt bij het verhogen van veiligheidsniveaus.

De menselijke factor

Om een veilig magazijn te realiseren is efficiënt samenspel tussen mens, proces en techniek nodig. In de logistiek is het eenvoudig om dit vraagstuk vanuit een technisch of procesmatige invalshoek te bekijken en daardoor voorbij te gaan aan de menselijke factor. Aanpassingen op technisch of procesmatig gebied hebben echter vrijwel altijd consequenties voor hoe uw medewerkers hun taken uitvoeren.

Mens, proces en techniek

Daarom is het belangrijk de pijlers mens, proces en techniek op elkaar af te stemmen. De onderstaande stappen kunnen u de juiste weg op helpen:

  • Vertaal organisatiedoelstellingen door naar de afdeling.
  • Maak een heldere probleemanalyse door vijf keer de 'waarom?' vraag te stellen.
  • Splits complexe vraagstukken op in deelvragen.
  • Observeer en onderzoek zo lang als nodig is voor een compleet overzicht.
  • Neem concrete beslissingen en formuleer heldere doelstellingen als alle feiten boven water zijn.

Een integrale benadering van het proces, zoals hierboven beschreven, zorgt voor meer efficiëntie, productiviteit en veiligheid in het magazijn. Ook geeft het u, doordat u een solide basis hebt, de mogelijkheid daadkrachtig op nieuwe ontwikkelingen in de logistieke keten in te springen.

 

toyota-i_site_HI_(1)

#4 Leiderschap

Ongelukken verminderen

Als logistiek manager heeft u gezorgd voor veiligheidsprocedures, de juiste technologische hulpmiddelen en heeft u bewustwording proberen te creëren onder werknemers. Desondanks ziet u nog geen stijging in de veiligheid in het magazijn. Daadkrachtig leiderschap kan hierin verandering brengen. Onderzoek toont aan dat er zowel een direct als indirect verband bestaat tussen leiderschap en het aantal ongelukken.

Communicatie

Om veiligheid in het magazijn te verhogen is een veranderproces nodig. Als leidinggevende dient u niet enkel te focussen op het reguleren van dit proces, maar ook op het sturen van het gedrag van werknemers. Gewenste veiligheidsaanpassingen zijn voor de logistiek manager uiteraard noodzakelijk en logisch, maar dit motiveert de medewerker in het magazijn niet automatisch tot de gewenste houding. Medewerkers hebben vaak emotionele drijfveren. Het is de kunst deze drijfveren aan te spreken in de communicatie met het team.

Motiveren

Wat motiveert een medewerker om veilig gedrag te vertonen in het magazijn? Houd hier rekening mee en leg niet enkel de noodzaak van de handelswijze uit. Leg uit wat het concreet betekent voor de werkzaamheden. Stel daarnaast voldoende vragen. Wat beweegt een werknemer om taken op een bepaalde manier uit te voeren? Creëer betrokkenheid en vertrouwen door te doen wat u zegt en positief bedrag te belonen.
Whitepaper-Download4
WHITEPAPER

Wilt u direct aan de slag met het verbeteren van de veiligheid in uw magazijn? Download het gratis whitepaper

Download whitepaper