Jerrel Djaidoen 09-12-2021|
2
minuten

Bij Toyota Material Handling richten we onze activiteiten op onze missie om Zero Muda te bereiken. Ons doel is niet alleen om onnodige of schadelijke output en gebeurtenissen, zoals afval, defecten, emissies en ongevallen te verminderen en uiteindelijk te elimineren. Maar gedreven door onze Zero Muda visie, stellen wij ook de veiligheid van onze mensen als hoogste prioriteit. Wij geloven dat veiligheid meer is dan het omlaag brengen van het aantal ongevallen. Het betekent aandacht besteden aan de processen achter de cijfers, de factoren begrijpen die aan de risico's ten grondslag liggen en dit inzicht gebruiken om een omgeving te creëren waarin collega's worden gerespecteerd, beschermd en ondersteund. 


De elementen van een veilige werkomgeving

Onze inspanningen volgen een systematische aanpak: gebruik maken van alle beschikbare mensen en instrumenten om de diepere oorzaken van mogelijke risico's te identificeren en weg te nemen, met als hoofddoel ongevallen te voorkomen.

Veiligheid maakt deel uit van elke beslissing die we als bedrijf nemen - zowel in de directiekamer als op de fabrieksvloer. Collega’s zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid om het goede voorbeeld te geven. We geven teamleden toegang tot apparatuur en training die nodig is om veilig te werken en helpen hen samen te werken om 'de gaten te dichten' in het risicobeheer. We betrekken alle medewerkers bij onze Kaizen-filosofie en -activiteiten.


‘Het belang dat het bedrijf hecht aan veiligheid, en de samenwerking tussen afdelingen en collega's, werpt zijn vruchten af. Het heeft geleid tot minder ongevallen, een veiligere werkomgeving en -sfeer en, op sommige gebieden, een betere kwaliteit van het werk zelf. Denk aan veiligheid, werk beter!’

EU-OSHA
We spelen een actieve rol bij het definiëren en stimuleren van veiligheidsnormen in heel Europa. Wij zijn al meer dan tien jaar partner van EU-OSHA en maken deel uit van de stuurgroep. Daarnaast nemen wij deel aan talrijke bewustmakingscampagnes, zoals de EU-OSHA-campagne ‘Verlicht de last! Een gezonde werkplek 2020-2022'. In deze campagne vergroten we het bewustzijn van werkgerelateerde spier- en skeletaandoeningen (SSA’s) en de noodzaak om deze te beheersen, door een cultuur van risicopreventie te bevorderen.

Ondersteuning van de veiligheidscultuur

Onze fabriek in Ancenis (Frankrijk) voerde onlangs een grondig onderzoek uit naar de risico's op het ontwikkelen van spier- en skeletaandoeningen. Dit hield in dat er tijd op de werkvloer werd doorgebracht met de operators om een idee te krijgen van alles wat hun welzijn zou kunnen bevorderen of beïnvloeden: de fysieke handelingen die ze dagelijks verrichten, maar ook hun interpersoonlijke interacties, organisatorische aspecten en werktevredenheid.

Complete veiligheidsanalyse levert meer op

Deze holistische analyse leverde meer op dan een reeks gegevens. Het bood een totaalperspectief op de kwestie vanuit het gezichtspunt van de medewerkers. Het betekent dat het makkelijker is om oplossingen te bedenken in samenwerking met de mensen op de werkvloer; oplossingen die zij overnemen in hun werkzaamheden en waarderen. Uit het initiatief zijn verschillende veranderingen voortgekomen, waaronder de aanpassing van de schapconfiguraties en de invoering van nieuwe leveringsprocedures.

Omarmen van veiligheid op de werkvloer

Een ander goed voorbeeld komt uit onze mastenfabriek in Italië. Een faciliteit die aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt op weg naar nul ongevallen. Door het omarmen van een veiligheidscultuur is de fabriek in staat om tal van veiligheids- en comfortvoorzieningen te identificeren en te installeren; waaronder automatische hef- en laadsystemen, ergonomische mallen, nieuwe assemblage- en verflijnen, geoptimaliseerde schapconfiguraties en geluidsisolatie.

Wilt u meer lezen over onze initiatieven om letselfrequenties te verlagen en ernstig letsel te voorkomen? Lees dan meer hierover in ons Duurzaamheidsverslag 2021. Wij helpen u graag verder met onze veiligheidstrainingen en duurzame Zero Muda visie om ook processen te optimaliseren.

Jerrel Djaidoen
Jerrel Djaidoen | Linkedin

Marketing Manager met veel ervaring in de Toyota Way