Dave Zuuring 23-10-2019|
3
minuten

Hoe vaak gebeurt het niet dat een medewerker met zijn voet tussen een muur en het meerijdplatform van de elektropallettruck komt. Of dat hij bekneld raakt tussen de stapelaar en de stelling? Het zijn op het eerste oog ‘knullige’ incidenten, maar de gevolgen zijn vaak groot. Als werkgever kun je er echter weinig aan doen, toch? De medewerkers hebben een aantal jaren geleden immers allemaal een cursus gevolgd. En de heftruckcertificaten zijn nog steeds geldig. Onzin! Oké, aan de (wettelijke) verplichting is voldaan. Maar daarmee is een veilige werkvloer nog steeds niet gewaarborgd.


Als het gaat om hef- en magazijntrucks wordt er vaak gekozen voor een (herhalings)cursus, die – bij goed resultaat – met een 5-jarig certificaat wordt beloond. Een datum op zo'n papiertje zegt echter niks over het vakmanschap op de werkvloer. Zeker niet als tussentijds processen veranderen. Toch is dit zijn eigen leven gaan leiden, merk ik.

Tijd voor verandering op de werkvloer

Het is dan ook de hoogste tijd voor een gedragsverandering. Niet langer kijken naar enkel wettelijke verplichtingen en 'blindstaren' op die datum op dat papiertje. Veel belangrijker is het om te kijken naar de processen op de werkvloer en hoe die worden uitgevoerd. Als die processen veranderen, geeft een papiertje immers niet altijd de garantie dat de veiligheid gewaarborgd blijft, blijkt uit de treurige praktijkcijfers. Al is dat papiertje nog twee of drie jaar geldig. En dat geldt ook als blijkt dat er ondanks een certificaat te weinig vakmanschap of vertrouwen is bij de chauffeurs.

Als processen veranderen is het in mijn ogen de morele verplichting van iedere werkgever om ervoor te zorgen dat de mensen op de werkvloer ook bij die gewijzigde situaties nog steeds veilig en vakkundig aan de slag gaan. 

Anders gezegd: er moet voortdurend worden gewerkt aan aantoonbare werkinstructies. Ook, of beter gezegd  als de werkomgeving verandert. Bijvoorbeeld doordat er andere trucks zijn aangeschaft, of omdat de lay-out of de werkprocessen zijn gewijzigd.

Kijken naar mens én processen

Van het Toyota Production System (TPS) weten we dat het loont om te kijken naar processen. Toyota Lean Service leert ons dat het bovendien goed is om te kijken naar de mens. We weten allemaal dat een hef- of magazijntruckzelf niet gevaarlijk is. Het wordt pas risicovol als er niet vakkundig met het materieel wordt omgegaan. Daarom is het essentieel dat medewerkers worden uitgedaagd hun vakmanschap te tonen. Een kleine investering in tijd en aandacht werpt in dit opzicht altijd vruchten af. En dat moet toch iedere werkgever die streeft naar een zo efficiënt en optimaal mogelijk proces toch aanspreken.

Heftruck training nieuwe stijl

Met de beschikbare middelen voor het verhogen van dat vakmanschap is weinig mis. Een training of cursus kan zeker helpen bij het stimuleren van vakmanschap en het waarborgen van de veiligheid op de werkvloer. Ook dat heeft de ervaring inmiddels wel geleerd. De manier waarop de middelen worden ingezet, vraagt echter wel om de nodige aandacht. In plaats van een directieve, of soms zelfs wel militaire aanpak, sorteert een meer coachende aanpak altijd meer effect. Neem de werkgever desnoods bij de hand en probeer sámen tot een veiligere werkvloer te komen. Mede-cursisten en trainers zijn daarbij ideale sparringpartners. Bij zo’n ‘training-nieuwe-stijl’ doen de medewerkers zelf het werk, conform de Arborichtlijn en voldoet de werkgever uiteindelijk óók aan zijn wettelijke verplichting.

Om in TPS-terminologie te blijven: Gemba. Oftewel, de plaats waar het gebeurt; in dit geval wellicht beter de ‘crime scene’. Door naar de werkvloer te gaan, de processen te checken en waar nodig en mogelijk te verbeteren, kan er worden gestreefd naar Kaizen (verbetering).

Niet eens in de vijf jaar, maar continu. Want, mede als gevolg van de wettelijke verplichting – en de ongeschreven regel dat het om de vijf jaar herhalen van een intern transportopleiding noodzakelijk is om kennis, veiligheidsbewustzijn en vaardigheid op pijl te houden - is veiligheid al véél te lang bijzaak nummer 1.

Als u graag een indicatie wil van het veiligheidsniveau in uw organisatie, dan is onze Safety Scan waarschijnlijk waardevol voor u. Met het beantwoorden van 9 vragen krijgt u namelijk een eerste indruk van de veiligheid op de werkvloer — met in het bijzonder het magazijn.

De Safety Scan is gratis, vul hem hier in:New Call-to-action

Dave Zuuring
Dave Zuuring | Linkedin

Werkt aan kennisontwikkeling binnen en buiten Toyota Material Handling Nederland.