Rowdy Roest 22-05-2019|
2
minuten

In een eerdere blog concludeerden we al dat de juiste data onmisbaar zijn om te komen tot de juiste magazijnstellingkeuze. Dat geldt eens temeer als we kijken naar de pallets die worden gebruikt. Ook hier is zuivere informatie de basis voor een goed stellingontwerp. Alleen met correcte gegevens is een stellingleverancier immers in staat om een ontwerp voor magazijnstellingen te maken dat optimaal op een veilige inzet is afgestemd.


De inrichting en vormgeving van een magazijn wordt bepaald aan de hand van een hoop factoren, waaronder het benodigd aantal palletplaatsen, de lastgewichten en de doorloopsnelheid van de goederen. Deze hebben stuk voor stuk invloed op de stellingkeuze. Een keuze die afhankelijk is van nog veel meer factoren, zoals het type pallet dat wordt opgeslagen. Of beter gezegd; de mix aan pallets die in het magazijn worden opgeslagen. 

Combinatie van pallets bepalen magazijninrichting 

Vaak worden er in een magazijn of productieomgeving immers verschillende pallets gebruikt. Elk met een eigen afmeting en gewicht. De diversiteit bepaalt onder andere de benodigde sterkte – en daarmee de kosten – van de te plaatsen stellingen. Immers: hoe zwaarder de last, des te sterker de stellingconstructie dient te zijn. 

De afmeting van de pallet is eveneens van invloed. Een palletstelling waarin uitsluitend Europallets (120x80cm) worden opgeslagen is immers niet altijd geschikt voor de opslag van blokpallets (120x100 cm), of Amerikaanse pallets (105x105 cm). 

Wanneer de mix groot is, kan het zinvol zijn om een extra (tussen)ligger in de stellingsectie aan te laten brengen, of speciale roosters of andere afdichtingen die voorkomen dat pallets of goederen tussen de liggers vallen. Met behulp van die hulpmiddelen wordt de stelling als geheel immers geschikt voor een veelzijdige opslag. 

Zuivere data noodzakelijk voor optimaal en veilig stellingontwerp

Voor een juist advies met betrekking tot een optimale magazijninrichting is het tevens van belang te weten hoe er in het magazijn wordt gewerkt. Moet elke pallet separaat benaderbaar zijn? Worden die pallets aan de smalle of aan de brede zijde ingestoken? Zijn er veel bulkpallets? Wat is het gemiddelde gewicht van de pallets? Wat is het maximale gewicht? Etc. 

Daarnaast is de omslagsnelheden van de opgeslagen goederen van belang. De goederenbewegingen kunnen erg veel invloed hebben op het uiteindelijke ontwerp van een optimaal ingericht magazijn. 

Op basis van deze informatie kan de stellingleverancier een gedegen ontwerp maken en aanleveren. Eerder constateerden we al dat die data in de praktijk echter regelmatig ontbreekt. Er worden geschatte waardes en/of aannames aangeleverd, waarbij klanten niet zelden overdimensioneren. Onnodig, want bij de constructie van de stellingen wordt reeds rekening gehouden met een veiligheidsmarge. Een extra veiligheidsmarge zou de kostprijs alleen maar onnodig verhogen. 

Toch zal niet ieder bedrijf dit op eenzelfde manier benaderen. Voor een producent van levensmiddelen is het bijvoorbeeld eenvoudiger om het type pallets en de mix aan pallets vast te leggen, dan dat dit voor een logistiek dienstverlener is. Die laatste groep heeft immers te maken met vaak kortlopende contracten en weet nu nog niet welke pallets er over twee jaar in datzelfde magazijn zullen worden opgeslagen. Logistiek dienstverleners zullen dan ook eerder opteren voor een zo universeel en flexibel mogelijk stellingontwerp. Dat die stellingen dan vaak ook zwaarder zijn dan daadwerkelijk nodig, wordt op de koop toe genomen. 

Wat echter voor élke inzetsituatie geldt, is dat een optimaal en veilig stellingontwerp begint bij het aanleveren van zuivere data. Meten is ook hier weten. En onder de streep altijd winstgevend.


Vraag advies aan

Rowdy Roest
Rowdy Roest | Linkedin

Specialist op het gebied van magazijnen, stellingen en shuttles