Rowdy Roest 24-12-2019|
3
minuten

Bij de bouw of uitbreiding van een magazijn wordt er logischerwijs goed gekeken naar het type stellingen, de gangpadbreedte en daarmee uiteindelijk ook de opslagdichtheid. Vloereisen, zoals het toegestane draagvermogen en vloertoleranties, zijn eveneens belangrijk en mede bepalend voor de stellingkeuze. Vlak de vloer niet uit en vraag om gedegen advies.


Wie een magazijn laat bouwen houdt zichzelf meestal vooral bezig met de inrichting. Logisch, immers die inrichting bepaalt hoe er straks gewerkt wordt. En dát is waar de opdrachtgever verstand van heeft. Diezelfde opdrachtgever is er echter ook verantwoordelijk voor dat het pand aan alle bouwkundige eisen voldoet. Hij zal er dan ook zorg voor moeten dragen dat de vloer aan alle eisen voldoet en een veilige inzet gewaarborgd is. In het geval van de te plaatsen stellingen gaat het dan om bijvoorbeeld de statische belasting, het draagvermogen en de drukvastheid van de vloer. 

Puntbelasting en voetplaten in een magazijn 

Het zijn begrippen waar de gemiddelde warehouse manager of logistiek manager meestal geen kaas van heeft gegeten, maar waarbij stellingleveranciers uiteraard kunnen helpen. Zij kunnen op basis van beschikbare en door de opdrachtgever aangeleverde data een stellingontwerp aanleveren, op basis waarvan de vloerleverancier uiteindelijk goedkeuring moet geven. 

Bij dat stellingontwerp kijkt de stellingleverancier onder andere naar de puntbelasting op de vloer, uitgedrukt in N/cm2. Die puntbelasting is de kracht die op de vloer wordt uitgeoefend dáár waar de staanders komen te staan. En die puntbelasting is voor elke situatie weer anders, mede afhankelijk van het type stellingen dat wordt gekozen. Dit wordt gezien als de statische belasting. 

Theoretisch is het denkbaar dat een vloer voldoende draagkracht biedt om scheuren en breuken te voorkomen, maar dat deze wel degelijk wordt ingedrukt wanneer de drukvastheid te laag is. 

Om de krachten gelijkmatig te verdelen over de vloer worden onder elke stellingvoet voetplaten gemonteerd. Deze voetplaten worden verankerd in de vloer en kunnen, mocht de puntlast té hoog worden, speciaal op maat worden geproduceerd en geleverd. 

Naast de statische belasting dient een stellingleverancier tevens rekening te houden met de dynamische belasting. De dynamische belasting is de druk die uitgeoefend wordt op de vloer wanneer er met behulp van een truck een of meerdere lasten wordt verplaatst. De dynamische puntlastdruk kan hoger zijn dan de statische belasting.  

Soort beton 

De puntlastdruk heeft ook invloed op het soort beton dat benodigd is. Op basis van de opgegeven puntlasten kan een vloerconstructeur eenvoudig beoordelen welk type beton er nodig is en of er wellicht nog andere maatregelen getroffen moeten worden. 

Bouwkundige factoren als wapening en dilatatievoegen vallen eveneens onder de verantwoordelijkheid van de vloerconstructeur. Maar ook dit kan niet altijd los gezien worden van de stellingen. Zo zal een voetplaat nooit op, of vlakbij een dilatatievoeg worden geplaatst. Hierdoor ontstaat immers het risico dat de voetplaat – en daarmee de gehele stelling(sectie) kan bewegen of zelfs los kan raken. Voetplaten worden daarom minimaal 5 tot 10 cm van de dilatatievoegen in de vloer verankerd. 

Juiste data essentieel 

Zoals gezegd, wordt het stellingontwerp gemaakt op basis van de data die door de opdrachtgever worden aangeleverd. Denk dan bijvoorbeeld aan het gemiddelde en het maximale gewicht van de pallets die in de stellingen worden geplaatst.

Gek genoeg, ontbreken die data in de praktijk wel eens. Er worden geschatte waardes en/of aannames aangeleverd, waarbij klanten zelf over dimensioneren. 

Natuurlijk, veiligheid is belangrijk, maar bij de constructie van de stellingen wordt óók al rekening gehouden met een veiligheidsmarge. En uiteraard kun je zeggen ‘better safe than sorry’, maar weet dat te hoge waardes ook van invloed zijn op bijvoorbeeld de lengte en dikte van de liggers. En daarmee uiteindelijk ook op de kosten. Enkele centimeters schelen in dit opzicht al snel zo’n 30%. 

Andere vloereisen 

Zijn er nog meer eisen waaraan een vloer moet voldoen, gezien vanuit stellingperspectief? Jazeker. De puntbelasting is een belangrijk criterium, maar voor magazijnen waarin met smalle gangentrucks wordt gereden gelden bijvoorbeeld ook vlakheidseisen. Een mm vloerverschil op de begane grond levert op grotere hoogtes immers beduidend meer verschil op, met alle risico’s van dien. Deze eisen zijn Europees vastgelegd. Over deze vlakheidseisen kan de truckleverancier de klant uitvoerig informeren. 

Uiteraard hebben ook deze eisen invloed op de kostprijs. Het gaat er in de praktijk dan ook om, dat de juiste mix wordt gevonden. Wanneer de stellingleverancier al in een vroegtijdig stadium betrokken is bij de bouw van het magazijn, kan dat onder de streep een aardige besparing opleveren. Zowel in kosten, als in kostbare kubieke meters. 

De in deze blog genoemde punten zijn slechts een greep uit de factoren die een rol spelen. Ook de bodemgesteldheid, de grondsoort, de grondwaterstand en het soort fundering (direct op zand of op heipalen) spelen een rol. Een vakkundige vloerconstructeur houdt uiteraard rekening met deze factoren.


Vraag advies aan

Rowdy Roest
Rowdy Roest | Linkedin

Specialist op het gebied van magazijnen, stellingen en shuttles

Gerelateerde blogs