Rowdy Roest 11-06-2019|
2
minuten

Een belangrijke factor voor het soort stellingen én de magazijninrichting is het intern transportmaterieel dat wordt ingezet. Niet elke truck is immers even compact en wendbaar, waardoor de vereiste gangpadbreedtes variëren. Het aantal beschikbare palletplaatsen is daardoor mede afhankelijk van de truckkeuze. Maar er zijn meer consequenties. Een weloverwogen beslissing is dan ook een absolute aanrader. Daarbij kan het lonend zijn om éérst naar de stellingen te kijken en dan pas het materieel te kiezen.

Het intern transportmaterieel in een magazijn of distributiecentrum is mede bepalend voor de stellingconfiguratie. De maatvoering van de trucks bepalen bijvoorbeeld de benodigde gangpadbreedte, en daarmee het aantal beschikbare palletlocaties in de beschikbare ruimte. Maar ook het soort truck speelt een rol. Niet elke truck kan immers worden ingezet op iedere vloer. In sommige gevallen kan de truck de vloer blijvend beschadigen, waardoor de veiligheid van de logistieke operatie in gevaar komt.

Verder is het soort trucks dat wordt ingezet van invloed op de vloereisen, bijvoorbeeld met betrekking tot de vlakheid van de vloer. Voor de inzet van een hoogbouwtruck of smalle gangentruck zal de vloer bijvoorbeeld beduidend vlakker moeten zijn en een hogere belasting kunnen dragen dan wanneer er wordt gewerkt met heftrucks of stapelaars.

Het intern transportmaterieel speelt een belangrijke rol bij de lay-out van het magazijn en de stellingkeuze. Maar wat kies je dan eerst; de stellingen, of het intern transportmaterieel?

Er zijn veel verschillende mogelijkheden voor magazijninrichting

Vaak staat bij de bouw van een nieuw magazijn vooraf al vast welk intern transportmaterieel gebruikt gaat worden. Bijvoorbeeld wanneer het huurcontract nog niet is afgelopen en de huidige trucks worden meegenomen. In die gevallen zal de stellingconfiguratie worden gemaakt op basis van onder meer de vereiste gangpadbreedte voor de trucks.

We zouden kunnen zeggen dat het gegeven dat bepaalde trucks worden ingezet, remmend werkt op de potenties. Als namelijk nog niet bekend is welk intern transportmaterieel wordt ingezet, leiden er beduidend meer wegen naar Rome. Een smaller gangpad, een ander type stelling, of een andere mix aan trucks maakt dan de weg vrij naar de meest optimale inrichting. Wat betreft ruimtegebruik, maar ook met het oog op veiligheid. Met een smalle gangentruck kan immers veel veiliger op grote hoogtes worden gewerkt dan met een reachtruck, terwijl het gangpad met 1,70 (t.o.v. 3 meter) ook nog eens beduidend smaller is.

Daar staat tegenover dat de initiële investering in een smalle gangentruck hoger is dan die in een reachtruck en dat er wellicht extra opleiding of training nodig is, maar afhankelijk van de omslagsnelheid en de gewenste in- en output vallen de total cost of ownership (TCO) wellicht beduidend lager uit.

Het is dan ook zeker de moeite waard om ook deze overweging tijdig te maken. Immers: hoe meer flexibiliteit er mogelijk is in het ontwerp, hoe beter dat uiteindelijk is voor de klant. 

Hoe eerder de leverancier van de stellingen betrokken is, hoe beter

Opnieuw geldt dus dat gedegen advies onmisbaar is! En opnieuw geldt ook: hoe eerder de stellingleverancier in het project betrokken wordt, hoe meer er mogelijk is. Zeker ook als er bijvoorbeeld wordt gekozen voor smalle gangentrucks. Deze hebben over het algemeen een langere levertijd. Hoe eerder bekend is dat de keuze valt op stellingen en trucks voor een smalle gangenmagazijn, hoe groter de kans dat de truck ook daadwerkelijk beschikbaar is op het moment dat het magazijn in gebruik wordt genomen.

Genchi genbutsu, ofwel terug naar de bron, dus. Wat is de functie van het magazijn en welke activiteiten worden er uitgevoerd. Dát moet bepalend zijn voor de stellingkeuze. Gelukkig zijn meer en meer bedrijven zich hiervan bewust. Zij zien stellingen al lang niet meer als sluitpost van een nieuwbouwproject en profiteren daardoor elke dag weer van het feit dat ze de stellingleverancier tijdig bij het project betrokken hebben.


Vraag advies aan

Rowdy Roest
Rowdy Roest | Linkedin

Specialist op het gebied van magazijnen, stellingen en shuttles