Dave Zuuring 17-10-2019|
2
minuten

De logistieke sector maakt grote ontwikkelingen en innovaties door. Deze veranderingen zitten hem vooral in de snelheid waarmee de consumentenmarkt vandaag de dag bediend wordt. Concepten als same-day delivery zijn de primaire drijfveer achter de noodzakelijke transformatie van de logistieke keten: agile is key. Deze transformatie heeft impact op de operatie binnen uw warehouse. Maar wat is die impact en hoe gaat u ermee om? Kortom: hoe maakt u uw warehouse toekomstbestendig zodat deze mee kan met ontwikkelingen in de logistieke keten? In dit blog leggen we het uit aan de hand van 3 stappen.

Stap 1: Elimineer verspillingen en breng focus aan

Een slanke organisatie zonder ballast is nodig om snel te schakelen op de complexere dynamiek in assortimenten en orderpatronen. Maar hoe creëert u een dergelijke organisatie? De filosofie van Toyota is dat je eerst schoon schip moet maken voordat je structurele verbeteringen kunt aanbrengen. Begin dus met het op een rij zetten van zaken die ballast zijn en breng in kaart hoe u deze gaat verwijderen uit uw processen en magazijn in het algemeen. Een lean warehouse is het uiteindelijke doel.

Elimineer verspillingen

Denk bij het elimineren van verspillingen aan het terugdringen van energieverbruik, het verwijderen van overbodige processtappen en het reduceren van fouten.

Hoe reduceert u bijvoorbeeld het aantal fouten? Denk aan een actieve registratie van activiteiten. Stel dat er een herstelactiviteit heeft plaatsgevonden zoals: het herplaatsen van een lading die van de truck is gevallen. Registreer dergelijke voorvallen en bekijk na 2 tot 4 weken alle geregistreerde meldingen. Deze meldingen dienen als input voor procesverbetering. Uitkomst is dat u met uw chauffeurs in gesprek gaat en eventueel de techniek erop afstemt; bijvoorbeeld afremmen in de bochten. Een maand later meet u de nieuwe situatie. Daalt het aantal meldingen niet? Dan besteedt u opnieuw aandacht aan de situatie. Uit onze praktijkervaring blijkt dat de kracht van herhaling helpt fouten te reduceren.

Breng focus aan in uw dienstverlening

Een andere manier om focus aan te brengen binnen uw organisatie is om u te concentreren op de core business. Wellicht houdt uw organisatie zich naast haar kernactiviteiten ook bezig met tal van randactiviteiten, die in de kern juist afbreuk doen aan hetgeen waar de organisatie in excelleert.

Laten we als voorbeeld een verpakkingsleverancier nemen. De core business is natuurlijk het produceren van verpakkingen. Maar misschien houden zij ook wel voorraad aan van klanten om direct in de verpakking te plaatsen en op afroep te leveren. Een dergelijke constructie brengt allerlei extra inspanningen met zich mee die de executie van de core business activiteiten juist vertroebelen. In dat geval is het wenselijk om het houden van voorraad uit te besteden aan een externe partij. Dat brengt ons meteen bij stap 2.

Stap 2: Breng een flexibele schil aan

De toenemende complexiteit van orderpatronen en snelheid binnen de logistieke keten vragen om een flexibele inzet van middelen. Steeds meer warehouses moeten namelijk zowel kleine orders voor consumenten als grote orders voor groothandels of winkels verwerken. De verhouding tussen kleine en grote orders kan vandaag weer anders zijn dan morgen. Flexibel meebewegen met de marktvraag is dus cruciaal. Maar hoe ziet dergelijke flexibiliteit in uw warehouse er dan uit, als we het over middelen hebben?

Flexibiliteit op personeelsniveau

Op personeelsniveau is het werken met een flexibele schil aan te raden. Outsourcing is een oplossingsrichting die u flexibiliteit biedt om om te gaan met pieken in uw dienstverlening. Als u periodieke pieken hebt op het gebied van inslag, opslag, order picking of extern transport — maar hiervoor geen permanente capaciteit behoeft — vangt u deze pieken op door externe mankracht in te schakelen. Zo zet u alleen extra middelen in wanneer nodig, voldoet u aan de marktvraag, en houdt u uw kosten onder controle.

Flexibiliteit op materieel niveau

Voor materiaal geldt hetzelfde. Zo hoeft u niet altijd nieuwe trucks aan te schaffen op het moment dat de vraag naar uw diensten tijdelijk toeneemt. Het huren van trucks is in deze situatie het overwegen waard, omdat u zo op- en afschaalt wanneer nodig. Heeft u een tijdelijke piek in aanvragen, dan huurt u via rental services snel trucks bij om de organisatie van voldoende capaciteit te voorzien.

Op het moment dat de vraag afneemt, neemt u weer afscheid van de gehuurde trucks: een ideale manier om kosten onder controle te houden. U schrijft natuurlijk nogal een bedrag af op het moment dat u een nieuwe truck aanschaft, vooral als blijkt dat deze gedeeltelijk stilstaat. En als duidelijk wordt dat u structureel meer middelen nodig heeft, breidt u uw vloot alsnog permanent uit — op dat moment is de aanschaf dan ook financieel gerechtvaardigd!

logistieke ontwikkelingen en innovaties

Stap 3: Gebruik data en slimme tools om uw warehouse te optimaliseren

In de logistiek hebben we te maken met een tweetal stromen: de goederenstroom en de informatiestroom. In een toekomstbestendig warehouse zijn deze stromen geïntegreerd: wanneer u iets van A naar B verplaatst — de goederenstroom — wilt u deze verplaatsing ook registreren — de informatiestroom. Dergelijke registratie heeft als doel om fouten, ongevallen, schades en kosten te reduceren. Hoe u dat daadwerkelijk in de praktijk brengt? Daar kan telematica u bij helpen.

Inzet van data: telematica

Met telematica genereert en verzamelt u allerlei data over in dit geval de trucks in uw magazijn. Hedendaagse trucks zijn standaard uitgerust met verschillende sensoren die ‘events’ registreren. Denkt u bijvoorbeeld aan schokregistratie en locatietracking op een magazijntruck. Zo herleidt u bij een moment van schade aan een stelling altijd door welke truck — en dus door welke chauffeur — de schade  is veroorzaakt.

Telematica kan tevens ondersteuning bieden bij het in kaart brengen van de bezettingsgraad van machines en het anticiperen op pieken in het proces.

Inzet van slimme tools

Een voorbeeld van een slimme tool is een truck waarvan u het rijprofiel aanpast. Zo stelt u een truck af op een nieuwe, onervaren heftruckchauffeur — de heftruck heeft dan een lagere snelheid. Daarnaast zijn trucks ook te automatiseren zodat ze repeterende deelprocessen autonoom uitvoeren. En zelfrijdende trucks zijn geen toekomstmuziek meer: ze rijden vandaag de dag al rond in warehouses.

Er zijn vele technische middelen beschikbaar om de effectiviteit van uw magazijn zo optimaal mogelijk te maken. Een mooi voorbeeld is Blue Spot: een visueel waarschuwingssignaal in de vorm van een opvallende blauwe lichtvlek op de grond, enkele meters voor de heftruck, gecreëerd door LED lampen. Op kruispunten in het magazijn — waar heftrucks en voetgangers elkaar tegenkomen — is dit een uiterst effectief waarschuwingssysteem. Uiteraard komt een dergelijke oplossing de veiligheid van uw medewerkers en magazijn ten goede.

Een toekomstbestendig warehouse is ook...

Naast dat een toekomstbestendig warehouse operationeel en kostentechnisch efficiënt is, is het vooral ook veilig. Van investeren in uw medewerkers en ze bewuster maken van veiligheid weten we dat het geen geld kost, maar juist geld oplevert.

Medewerkers die veilig en gedisciplineerd werken, werken vaak beter en sneller: ze volgen de werkprocedures, maken minder fouten en zijn minder tijd kwijt aan het herstellen van die fouten.

Daarnaast voelen medewerkers in een veilige werkomgeving zich meer op hun gemak, hebben ze meer plezier in hun werk en zijn ze productiever.

Als u uw magazijn zo toekomstbestendig mogelijk wilt inrichten, doet u er dus goed aan veiligheid hoog op uw prioriteitenlijst te zetten. Om te ontdekken hoe het gesteld is met de veiligheid in uw organisatie kan onze Safety Scan een interessante tool voor u zijn. Met het beantwoorden van 9 vragen krijgt u een namelijk een eerste indruk van de veiligheid op de werkvloer — met in het bijzonder het magazijn.

De Safety Scan is gratis, vul hem hier in:

New Call-to-action
Dave Zuuring
Dave Zuuring | Linkedin

Werkt aan kennisontwikkeling binnen en buiten Toyota Material Handling Nederland.