Jerrel Djaidoen 27-02-2019|
3
minuten

De logistieke sector is goed voor 25 procent van alle diensten die Nederlandse bedrijven over de grens verlenen. Daarmee is de logistieke sector een van de negen topsectoren van onze economie. Van de totale bedrijfskosten gaat gemiddeld 8 tot 18 procent naar logistiek. Een gestroomlijnd logistiek proces is bepalend voor de tijdigheid en leverbetrouwbaarheid van uw bedrijf. Het beïnvloedt uw marktpositie. Genoeg redenen om de manier waarop we kijken naar logistieke problemen eens onder de loep te nemen.

Bij material handling gaat het om een geheel van activiteiten die gericht zijn op de fysieke goederenstroom in het bedrijf. Hierbij komt de gehele keten aan bod: van materiaalontvangst, fabricage tot warehouse en distributie en ook de eventuele retourlogistiek. Een goed gestroomlijnd logistiek proces is van cruciaal belang. Zodat er geleverd wordt tegen de laagst mogelijke kosten en de uitvoering zo efficient en veilig mogelijk gebeurt. En het liefst op een duurzame wijze, zo lean en agile mogelijk. Het proces is leidend, maar voor de uitvoering ervan hebben we mensen nodig en passen we techniek toe.

Samenspel tussen mens, proces en techniek

De menselijke factor is wellicht een van de lastigste onderdelen om grip op te krijgen. Naast de zorg dat we gezond en fit onze pensioengrechtige leeftijd willen halen, is het vinden van de juiste balans tussen persoonlijke doelen en de organisatiedoelstellingen voor iedere onderneming een grote uitdaging.

Gemotiveerde en betrokken medewerkers die een actieve bijdrage leveren aan het verbeteren van processen. Wie wil dat nou niet?

De logistiek sector is met ruim 800.000 medewerkers vooral mensenwerk. Heftruckchauffeurs en magazijnmedewerkers voeren veel manueel werk uit. Ze worden ondersteund door techniek, zoals heftrucks, scanners, weegsystemen, navigatie, WMS-en ERP-systemen. Tegelijkertijd zien we dat technologische ontwikkelingen elkaar in een steeds hoger tempo sneller opvolgen. Dit opent nieuwe mogelijkheden om processen slimmer, efficiënter en veiliger in te richten. Zo kan automatisering/robotisering de medewerker ontlasten bij repeterende of gevaarlijke handelingen. Big Data modellen kunnen helpen bij het voorspellen van gedrag. Virtual en Augmented Reality maken simulaties op afstand mogelijk. Zelfs kunstmatige intelligentie kan door bijvoorbeeld patroonherkenning of spraakherkenning het proces verder optimaliseren.

Logistieke uitdagingen vanuit breder perspectief

Het oplossen van logistieke vraagstukken, vraagt om een gedegen analyse en diagnose. We zijn geneigd vanuit ons eigen bekende denkkader te zoeken naar een gerichte oplossing. Te vaak benaderen we een probleem vanuit één kant. Het nadeel hierbij is dat andere invalshoeken buiten beschouwing blijven. Kijken vanuit een brede, holistische blik geeft andere inzichten die kunnen leiden tot betere oplossingen. Een integrale benadering van mens, proces en techniek. Wij noemen dit de magische driehoek. In de logistiek bekijken we, vanuit gewoonte, issues vanuit een technisch of procesmatige invalshoek en wordt vaak voorbijgegaan aan de human factor. Aanpassingen op technisch of procesmatig gebied hebben bijna altijd consequenties voor hoe uw medewerkers hun taken uitvoeren.

Doorvragen en analyseren

Daarom is het zaak om de drie pijlers mens, proces en techniek op elkaar af te stemmen. Denk daarbij aan de volgende stappen:

  • Vertaal organisatie doelstellingen door naar de afdeling.
  • Maak een heldere probleemanalyse.
  • Stel vijf keer de ‘waarom?’ vraag.
  • Splits complexe vraagstukken op in kleine deelvraagstukken.
  • Observeer, meet en onderzoek net zo lang als nodig is voor een compleet overzicht.
  • Neem concrete beslissingen en formuleer heldere doelstellingen pas als alle feiten boven water zijn.

Bij Toyota noemen we dit “Genchi Genbutsu”, oftewel terug naar de bron gaan om een volledig en exact inzicht te verkrijgen.

Door de grondige analyse en het kijken naar logistieke vraagstukken vanuit de magische driehoek komen meer oplossingsrichtingen naar voren. Dit zorgt voor samenhang met elkaar en leidt tot verrassende visies en onverwachte resultaten.

De keuze voor een integrale benadering zal een verbetering realiseren in onder meer efficiency, productiviteit en veiligheid. Neem daarbij altijd de reikwijdte van de menselijke factor in ogenschouw. Deze zijde van de magische driehoek speelt een grote rol bij het optimaliseren van het logistieke proces en verandertrajecten. Medewerkers zijn competent en hebben alles in huis om zich te ontwikkelen. Faciliteer hen om hun talenten te benutten. Wilt u eens van gedachten wisselen over het logistieke proces binnen uw organisatie? Vul dan het contactformulier in voor een vrijblijvend gesprek.

Neem vrijblijvend contact op

Jerrel Djaidoen
Jerrel Djaidoen | Linkedin

Marketing Manager met veel ervaring in de Toyota Way