Dave Zuuring 18-05-2020|
3
minuten

Ogenschijnlijk staat de wereld stil. De Corona-pandemie houdt ons in haar greep en veelal thuis. Maar achter de schermen, in veel magazijnen, pakhuizen, distributiecentra en bij groothandels en transportbedrijven, is het ‘business as usual’. Logistiek is immers altijd in beweging. Juist nu is het van levensbelang dat de medewerkers daar bewust, verstandig, slim en vooral veilig kunnen werken. Maar hoe doe je dat – werken aan veiligheid – als je enerzijds wél de tijd hebt om je mensen nieuwe dingen te leren en dus te trainen, maar anderzijds niet direct de ruimte hebt, of door de anderhalve meter economie worstelt met de praktisch invulling van trainingen?

Als ik om me heen kijk tijdens deze Corona-crisis, zie ik meer dan genoeg aanknopingspunten. Zelfs al in mijn directe omgeving. Mijn vrouw bijvoorbeeld; zij is werkzaam in het VMBO onderwijs en al jaren gewend om haar leerlingen klassikaal les te geven. Dag in, dag uit. Totdat de Corona-pandemie ook het dagelijks leven in Nederland drastisch wijzigde. Nu verzorgt ze al weken lessen vanuit huis. Toetsen gebeurt digitaal, mentorgesprekjes gaan via telefoon of WhatsApp en met collega-docenten wordt tegenwoordig online vergaderd. Dankzij Skype, Teams, Google en diverse apps digitaliseert het onderwijs in rap tempo.

Oude gewoontes veranderen

Hoewel de Corona-crisis niemand vrolijk zal stemmen, zijn er op leergebied zeker positieve ontwikkelingen. De omarming van digitalisering krijgt een enorme duw in de rug.

Als bedrijfsleven zijn wij al langer bekend met digitaal werken, of thuiswerken. Maar als het gaat om het veilig leren werken met intern transportmaterieel, houden we vaak vast aan oude, vertrouwde gewoontes.

Dat wil zeggen: intern transportopleidingen vullen we in met klassikaal lesgeven gevolgd door of afgewisseld met praktijkoefeningen. Dit sluit immers perfect aan op de door het Arbobesluit vereiste gedegen opleiding om op overzichtelijke wijze specifieke deskundigheid te borgen. Althans, dat lijkt de ingesleten visie.

 

operatortraining-uk

 

Gedegen en aantoonbare instructies

Maar wat is dan gedegen? Ik Google en vind: “gedegen = diepgaand, doordacht, echt, goed doordacht, grondig, tot in de details.” Voor een gedegen intern transportopleiding komt het er dus simpel gezegd op neer, dat alle aspecten worden behandeld die een persoon in staat stellen om zijn of haar taak uit te oefenen. Daarbij is het uiteraard belangrijk dat instructies niet beperkt blijven tot het verschaffen van informatie, maar dat er ook wordt getoetst en gehandhaafd. Vanuit de Arbobesluiten wordt sowieso van werkgevers geëist dat gebruikers van intern transportmaterieel kundig zijn en ‘voldoende instructie’ hebben gehad.

Daarnaast is de werkgever verplicht om aantoonbaar te maken dat personeel kundig is en voldoende en gedegen instructie heeft gehad. Bijvoorbeeld via een certificaat of een door de deelnemers ondertekende presentielijst.

Gebruik de online toolbox

Tot zover de eisen en verplichtingen. Nu terug naar de beginvraag: Wat is de impact van het nieuwe normaal? Of anders gesteld: Hoe ga je in een anderhalve meter economie om met de praktische invulling van intern transportopleidingen en zorg je toch dat je gedegen te werk gaat? De oplossing ligt voor de hand: digitaliseer! Een eerste stap kan het gebruik van een generieke online toolbox zijn. Begin dit jaar, nog voordat Corona ons land was binnengedrongen, opende wij onze webshop met daarin alvast 2 toolboxen: ‘Veilig werken met de meelopende pallettruck’ en ‘Veilig werken met een meerijdende pallettruck’. Bekijk hier beide toolboxen.

Heeft u al eigen, specifieke werkinstructies? Verrijk dan de generieke toolboxen met deze praktijkinstructies en werkafspraken. Zo verrijkt u de specifieke kennis en vaardigheden van uw medewerkers. En zeg nu niet, dat er geen desktop, laptop of tablet beschikbaar is voor deze medewerker(s). De toolboxen nemen meestal namelijk niet meer dan een half uurtje van de tijd voor een ‘cursist’ in beslag. Daar is dus altijd wel een mouw aan te passen.

Bijkomend voordeel is dat iedereen die is aangemeld voor deze online toolbox een unieke, digitale stempel afgeeft. Zo maakt u aantoonbaar dat de cursus gevolgd is én – na afronding van de online toets – dat uw personeel de instructies heeft gesnapt en begrepen.

Het nieuwe normaal in de praktijk

Ik hoor u denken: “Hoe zit het dan met heftrucks, of met reachtrucks? En, minstens zo belangrijk, het praktijkgedeelte?”. Ook daarvoor hebben we diverse oplossingen. En daarbij hoeft echt niet álles te veranderen. Traditiegetrouw bezoekt een Toyota Trainer ook in het nieuwe normaal nog steeds graag uw bedrijf. Uiteraard houden we gemaakte afspraken volledig in acht: we hebben geen gezondheidsklachten, we houden afstand, we vermijden grote groepen (maximaal 3 deelnemers). Desnoods werken we met walkietalkies om aanwijzingen te geven of op een veilige afstand van elkaar te communiceren. Indien gewenst, kunnen we natuurlijk ook uw eigen teamleider bekwamen als ‘trainer’. Dit kan 1-op-1 of middels de nieuwste versie van ons op-afstand-leren-model dat we momenteel testen. 

Zo maken we het nieuwe normaal in de anderhalve meter economie ook qua kennisdistributie en intern transport mogelijk met de kennis van Toyota Material Handling. Geen revolutie, maar evolutie.

Neem vrijblijvend contact op

Of bezoek onze website en vraag een offerte aan.

Dave Zuuring
Dave Zuuring | Linkedin

Werkt aan kennisontwikkeling binnen en buiten Toyota Material Handling Nederland.