Dave Zuuring 08-11-2019|
2
minuten

Goed uitgerust zijn verhoogt de veiligheid. En dat geldt in meerdere opzichten. Wie goed is uitgerust, is alerter en maakt minder snel fouten. Daarnaast draagt goede werkkleding bij aan een veiligheid op de werkvloer. Denk dan niet alleen aan de medewerkers, maar ook aan het materieel. Het mes snijdt aan meerdere kanten.

Verplichting werkgever

In de Arbowetgeving zijn verplichtingen opgenomen waar werkgevers zich aan moet houden. De wetgeving stelt onder andere dat werkgevers verplicht zijn om een Arbobeleid en een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te ontwikkelen en uit te voeren. Het werk dat wordt verricht, mag geen nadelige gevolgen hebben voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers. En gevaren voor de gezondheid van werknemers dienen zoveel mogelijk bij de bron te worden aangepakt.

Ook is de werkgever verplicht om ‘veilige arbeidsmiddelen’ beschikbaar te stellen. Of, met andere woorden: goede werkkleding is een van de verplichtingen van werkgevers. Wat die goede, veilige uitrusting precies omhelst, staat in de wet echter niet exact beschreven.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn bijvoorbeeld niet altijd wettelijk verplicht. Toch helpen ze wel degelijk de veiligheid op de werkvloer te verhogen. Neem de veiligheidsschoenen. Met uitzondering van de bouwsector zijn ze nergens wettelijk verplicht. In magazijnen bepalen werkgevers of ze worden gedragen door magazijnmedewerkers of niet. Het lijkt opmerkelijk, want ook buiten de bouw schuilt gevaar in een klein hoekje. Een ongeluk is snel gebeurd. In een veilig magazijn mogen veiligheidsschoenen dan ook eigenlijk niet ontbreken.

Ook voor meer specifieke taken dragen persoonlijke beschermingsmiddelen bij aan de veiligheid op de vloer. Denk dan aan thermokleding en -handschoenen voor het werken in koel- en vriesomstandigheden. Of aan persoonlijke beschermingsmiddelen bij het laden van accu’s, zoals een veiligheidsbril, zuurbestendige handschoenen en een zuurbestendig schort.

Deze persoonlijke beschermingsmiddelen moeten op peil en in conditie worden gehouden. Vaak is periodiek keuren in dit geval zelfs verplicht. Overigens zijn werknemers verplicht de beschikbaar gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen op een juiste manier te gebruiken.

Goed uitgerust materieel

Bij een goede uitrusting, hoort zeker ook goed materieel. Voor de heftruck betekent dit niet dat niet alleen de juiste hefcapaciteit en hefhoogte noodzakelijk zijn. De uitrusting van de truck zelf is medebepalend voor de veiligheid. En opnieuw kan dat op meerdere manieren worden bekeken.

Zo dragen verlichting, spiegels en veiligheidslampen bij aan het zicht voor de chauffeur en de zichtbaarheid van de truck. En daarmee aan een veilige inzet. Een goede, instelbare stoel, met optimale vering, de juiste banden en – indien de omstandigheden erom vragen – een gesloten cabine helpen juist het rijcomfort te verhogen. En hoe meer comfort, hoe kleiner de kans op fysieke klachten of vermoeidheid.

Uitgeruste medewerkers maken het verschil

Wie goed is uitgerust, begint de werkdag vol energie, is alerter en werkt daardoor niet alleen productiever, maar ook veiliger. Er worden immers minder (snel) fouten gemaakt als we bij de les zijn. Goed uitgerust aan de werkdag beginnen, is bovenal een verantwoordelijkheid van de werknemer. Een veilige werkvloer is echter niet alléén de verantwoordelijkheid van de mensen die op die vloer werken. Ook voor management en directie is een belangrijke rol weggelegd. De term ‘goed uitgeruste medewerker’ moet in dit kader daarom zowel figuurlijk als letterlijk worden opgevat.

Samenvattend kunnen we concluderen dat een veilige werkomgeving wordt gerealiseerd door een samenspel van factoren, waarbij goede uitrusting essentieel is om goed uitgerust aan de slag te gaan.

Met onze Safety Scan krijgt u een eerste indruk van de veiligheid op de werkvloer – met in het bijzonder het magazijn. Deze interessante tool is gratis, u hoeft alleen 9 vragen te beantwoorden over de situatie in uw organisatie.

De Safety Scan is gratis, vul hem hier in:
New Call-to-action

Dave Zuuring
Dave Zuuring | Linkedin

Werkt aan kennisontwikkeling binnen en buiten Toyota Material Handling Nederland.