Dave Zuuring 13-12-2019|
2
minuten

De vraag of u beschikt over een adequate RI&E en een passend Plan van Aanpak (PvA) kan u haast niet ontgaan zijn. Vanaf juli 2019 is de wetgeving op dit gebied aangescherpt door de Nederlandse overheid. De reden hiervoor is dat bedrijven volgens de overheid bewust bezig moeten zijn met de werkomstandigheden binnen het bedrijf om de gezondheid en veiligheid voor de medewerkers te vergroten. Door de wijziging kan de overheid direct een boete opleggen voor het niet hebben van een RI&E en/of PvA.

De afkorting RI&E staat voor Risico Inventarisatie en Evaluatie. Dit geeft inzicht in de risico’s die medewerkers lopen bij het verrichten van hun werkzaamheden binnen de organisatie. Het gaat dan om de risico’s op het gebied van veiligheid (machines, heftrucks etc.), gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting.

Naast de arbeidsomstandigheden van vast personeel dient bij een RI&E ook rekening te worden gehouden met flexwerkers. Door ook deze risico’s in kaart te brengen, te beheersen en aan te pakken worden de algehele arbeidsomstandigheden binnen het bedrijf verbeterd.

De afkorting PvA, staat simpelweg voor Plan van Aanpak. Hierin staat beschreven welke maatregelen er getroffen moeten worden om de risico’s te verminderen, kortom een actieplan. Bij de wet bent u verplicht, wanneer er meer dan 40 uur aan loon wordt uitbetaald, om over deze documenten te beschikken. Bij het ontbreken van deze documenten ontvangt u mogelijk direct een boete.

Consequenties voor het ontbreken van een adequaat RI&E en/of PvA
Zoals al duidelijk is gemaakt kan de overheid (ISZW) u een directe boete opleggen bij het ontbreken van een RI&E en/of PvA. Bovendien heeft dit directe gevolgen voor het eigen risico of andere financiële prikkels bij uw verzekeraar. Wanneer een incident plaatsvindt binnen uw bedrijf zal een van de eerste verzoeken van de ISZW zijn om u RI&E + PvA inzichtelijk te maken. Indien er geen RI&E + PvA aanwezig is, of er is geen opvolging gegeven aan de inhoud, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele schadevergoeding en aansprakelijkheid bij een incident.

Het beschikken over een RIE & PvA is dus niet voldoende voor de ISZW, het document moet up to date zijn en aantoonbaar gedeeld met uw medewerkers, zodat zij op de hoogte zijn van de risico’s bij het uitvoeren van werk.

DOWNLOAD HET BOETEOVERZICHT

Het belang van goede arbeidsomstandigheden
Uiteraard voorkomt u het risico op een boete wanneer u proactief acties onderneemt op het gebied van arbeidsomstandigheden, maar dit heeft ook positieve invloed op de productiviteit, verzuimcijfers en werknemers tevredenheid binnen uw organisatie. Betrokkenheid op de werkvloer en een veilige werkomgeving zijn erg belangrijk voor werknemers. Uiteraard bent u gebaat bij gemotiveerde werknemers die fit blijven. Op die manier zorgt u ervoor dat de productiviteit en efficiëntie binnen uw operatie tot een hoger niveau gebracht wordt.

Bent u benieuwd hoe uw bedrijf ervoor staat en waar zich de risico’s bevinden; vul dan nu onze safety scan in. Of maak een afspraak met onze RI&E specialisten.

Dave Zuuring
Dave Zuuring | Linkedin

Werkt aan kennisontwikkeling binnen en buiten Toyota Material Handling Nederland.