Jerrel Djaidoen 20-08-2020|
2
minuten

Momenteel is het stoppen van de opwarming van de aarde en het stabiliseren van ons klimaat een van de grootste uitdagingen. Het is onvoldoende om alleen modellen te ontwikkelen die milieuschade beperken, in plaats daarvan is het wijselijk om doelen te beoordelen op hun bijdrage aan het bereiken van de UN Sustainable Development Goals, zoals schone energie en bescherming van het klimaat.


Deze ‘zero emissie'-doelstelling wordt ondersteund door de 2050 Environmental Vision van Toyota Industries Corporation dat een ambitieuze routekaart tegen klimaatverandering omvat. Het energiebeleid voldoet ook aan de EU-richtlijn inzake energie-efficiëntie en aan de nationale wetgeving in verschillende Europese landen.

Energiebeleid van Toyota

In dit kader heeft Toyota Material Handling een energiebeleid opgesteld waarin alle verwachtingen zijn samengevat.

Het energiebeleid is gebaseerd op 3 pijlers en doelstellingen voor 2030:

  • Emissievrije eigen activiteiten, met mijlpalen voor 100% groene stroom in 2021 en ISO 50001-certificering van alle bedrijfsonderdelen in 2025;
  • In kaart brengen van de CO2 uitstoot in de gehele keten en samenwerken met leveranciers om alternatieven met een lage emissie of emissievrij te ontwikkelen;
  • Het ontwikkelen van een volledig productassortiment van emissievrije producten en oplossingen in 2030, met als uiteindelijke doel dat alle oplossingen die op klantlocaties worden gebruikt in 2050 geen CO2 meer uitstoten.

Toepassen van het energiebeleid

De doelstelling van Toyota Material Handling is dat het hele bedrijf in 2050 CO2 emissievrij is. Een van de manieren om dit te bereiken, is het behalen van de ISO 50001-certificering voor alle Europese bedrijfsonderdelen. In het geval van ISO 50001 ligt de nadruk op energie-efficiëntie. Het gebruik van minder energie voor dezelfde productie helpt de kosten te verlagen en creëert kansen om te investeren in een snellere transitie naar volledig groene energie.

Een voorbeeld van een toepassing binnen de ISO 50001 certificering is het toepassen van 5S op onderhoudsvoertuigen, om het gewicht te verlagen en zodoende brandstof te besparen. Een ander voorbeeld is verlaging van de emissie door te verhuizen naar een gebouw met energielabel A.

Naast ISO 50001 zijn er meer manieren om energieverspilling te voorkomen. Een maatregel die binnen Toyota Material Handling effectief is gebleken, is zorgen voor meer transparantie door jaarlijks de energieprestaties te controleren en te rapporteren. Dit heeft ons in staat gesteld om het energieverbruik in kaart te krijgen en mogelijkheden voor verbeteringen te overwegen.

Fabriek in Zweden emissievrij

Sinds augustus 2019 is de fabriek van Toyota Material Handling gevestigd in Mjölby (Zweden) erkend als een fabriek zonder CO2-emissie. Deze prestatie is mogelijk gemaakt door over te schakelen van LPG naar vloeibaar biogas (LBG), het installeren van zonnepanelen op het dak en het in gang zetten van de ISO 50001-certificering. Hierbij is telkens gekeken naar welke veranderingen de meeste impact hebben en welke acties vervolgens moeten worden ondernomen, met als resultaat een duidelijke en haalbare doelstelling.

Net als veel andere investeringen, levert de 'zero emissie’-doelstelling veel winst op voor zowel het milieu als de onderneming.

De volgende belangrijke stap voor Toyota Material Handling is het implementeren en integreren van het nieuwe energiebeleid. De grootste uitdaging blijft om in de hele toeleveringsketen te zorgen voor volledige transparantie van alle energieaspecten. De volgende stap daarna is het streven naar optimaal energie-efficiënt gebruik door onze klanten.

Heeft u meer interesse in ons energiebeleid en onze duurzaamheidsaanpak? Bekijk het duurzaamheidsrapport of neem vrijblijvend contact op.

NEEM CONTACT MET ONS OP 

 

Jerrel Djaidoen
Jerrel Djaidoen | Linkedin

Marketing Manager met veel ervaring in de Toyota Way