Dave Zuuring 12-12-2019|
2
minuten

Als het gaat over de (maximum) snelheid van heftrucks, zijn er nogal wat onduidelijkheden en misverstanden. Hoe hard mag een heftruck eigenlijk? Gelden er verschillende snelheidslimieten voor binnen- en buiteninzet? En welke factoren spelen in dit kader nog meer een rol?

Om de veiligheid op de werkvloer te verhogen en risico’s tot een minimum te beperken, is er de Arbowet. Ook dient er duidelijk inzicht te worden gegeven in onveilige situaties (RI&E); waarvoor passende maatregelen getroffen dienen te worden. Zo dient de werkgever ervoor te zorgen dat uitsluitend deskundig en adequaat geïnstrueerd personeel de truck bedient. Instructies en afspraken over het werken met de trucks moeten aantoonbaar gedeeld zijn met de werknemers. Maar hoe zit het eigenlijk met de snelheid van de heftruck?

Een hogere heftruck snelheid zorgt voor een hogere productiviteit, of niet?

Om een zo hoog mogelijke productiviteit te halen, moet de heftruck worden ingesteld voor maximale prestaties. Dus ook op de maximale rijsnelheid. Het klinkt wellicht logisch, maar het is misschien wel de meest voorkomende misvatting in de logistiek. Onafhankelijke testen bewijzen namelijk dat een hogere maximum snelheid op de heftruck vrijwel nooit loont. De maximale rijsnelheid heeft alléén zin als er een onbelemmerde rijweg is van minimaal 75 meter. Is de onbelemmerde rijweg korter, dan valt de winst van de hogere snelheid weg tegen de noodzaak om te remmen en opnieuw te accelereren. Bijvoorbeeld voor andere trucks, een kruising, een drempel, of voor het veilig nemen van een bocht. 

Een heftruck heeft ongeveer 20 meter nodig om op volle snelheid te komen. Vrijwel geen enkel magazijn kent onbelemmerde rijwegen van 75 meter of langer. Bovendien zal een chauffeur bij een maximale snelheid veel meer correcties moeten uitvoeren om dezelfde werkzaamheden te verrichten.

De maximum snelheid heeft ook invloed op het tot stilstand komen van de truck. Is de truck beladen of onbeladen en wat betekent dit voor de remweg? De remweg wordt langer wanneer een truck beladen is, hierdoor duurt het langer voor de truck stilstaat. 

Snelheid aanpassen naar de gemiddelde rijsnelheid 

Het is dan ook logischer – en aan te bevelen – om de snelheid van de trucks aan te passen naar een snelheid die in de buurt ligt van de gemiddelde rijsnelheid. Voor trucks met een hefcapaciteit van 2 ton bedraagt de ideale snelheid 11 km/uur, zo blijkt uit jarenlang testen. Wie de nadruk legt op productiviteit, kiest voor 12 km/uur. Is extra veiligheid belangrijker, dan kan er worden gekozen voor een rijsnelheid van 10 km/uur.
Het lijkt misschien nóg veiliger om te kiezen voor bijvoorbeeld 8 of 6 km/uur, maar schijn bedriegt. Die rijsnelheid is in dat geval namelijk zó laag, dat de kans bestaat dat de chauffeur onderweg eerder afgeleid raakt en dingen doet die niets te maken hebben met het besturen van de truck. Voor 4-wiel trucks met een hefcapaciteit van meer dan 2 ton ligt de ideale snelheid op 14 km/uur.

Efficiënt en veilig door een lagere topsnelheid van heftrucks

Gevoelsmatig lijkt het reduceren van de maximale snelheid dan misschien ten koste te gaan van de productiviteit. De ervaring leert juist het tegenovergestelde. Een lagere topsnelheid resulteert juist in een efficiëntere rijstijl en een lager energieverbruik. De winst kan hierbij oplopen tot wel 30 procent. Daarnaast heeft de efficiëntere rijstijl een positief effect op de slijtage van de banden.

Door de snelheid van heftrucks te begrenzen, wordt de kans op aanrijdingen of kantelen gereduceerd. Daarnaast geeft beperkte snelheid zowel de chauffeur als zijn of haar collega’s meer tijd om te reageren op onverwachte situaties. Hierdoor wordt de veiligheid op de werkvloer ook nog eens verhoogd.


Uiteindelijk hangt de maximaal toegestane snelheid af van uw specifieke situatie, de mogelijke risico’s en de reeds getroffen maatregelen om die risico’s te beperken. Welke risico-inventarisatie of welk gedegen onderzoek heeft u in uw werkomgeving gedaan? Naast goede werkafspraken, training en begeleiding, kan onze safety scan meer duidelijkheid bieden.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Dave Zuuring
Dave Zuuring | Linkedin

Werkt aan kennisontwikkeling binnen en buiten Toyota Material Handling Nederland.