Dave Zuuring 17-12-2019|
3
minuten

Goed, u heeft de ambitie uitgesproken om veiligheid op de werkvloer te verbeteren binnen uw bedrijf. Nu is het zaak om  woorden om te zetten naar daden. Daden die passen binnen uw organisatie; of zoals Neil Armstrong ooit bedoelde toen hij het maanoppervlak bereikte: kleine stappen kunnen het begin zijn van grote veranderingen. Hoe zit het eigenlijk met het rijden met diesel heftrucks binnen op de werkplaats? Is dat veilig?

Al jaren winnen emissievrije, elektrische heftrucks terrein; wereldwijd, maar zeker in Europa. Toch bestaat nog steeds een groot deel uit heftrucks met een verbrandingsmotor. Deze diesel en lpg trucks stoten uitlaatgassen uit die schadelijk zijn voor de gezondheid. Logisch dus, dat er strikte regels gelden.

Voor diesel heftrucks geldt bijvoorbeeld al jaren een verbod op ‘binnen dieselen’. Althans, wanneer de hefcapaciteit van de truck lager is dan 8 ton. In dat geval is de inzet van diesel trucks in halfopen en gesloten ruimtes niet toegestaan. 

Rijden in halfopen en gesloten ruimtes

Van zo’n halfopen of gesloten ruimte is sprake als aan één van onderstaande criteria wordt voldaan:

  • de ruimte is vierkant of rechthoekig en telt minimaal drie aaneengesloten wanden en een dak;
  • de ruimte is vierkant of rechthoekig en telt vier wanden, maar geen dak (bijvoorbeeld het laadruim van een schip);
  • de ruimte is rond of ovaal, en er ontbreekt niet meer dan 25 procent van de wanden.


Een wand met een of meer deuren en/of openingen telt hierbij toch als één wand. Voor een buiteninzet, of voor dieseltrucks met een hefcapaciteit van meer dan 8 ton geldt dit verbod niet. Er dient dan wel te zijn voldaan aan een aantal technische en organisatorische eisen:

  • Zo zal duidelijk gedocumenteerd moeten zijn waaróm de truck toch binnen wordt ingezet.
  • Bovendien moet de heftruck voorzien zijn van een roetfilter en katalysator, om de uitstoot van emissies met minimaal 70 procent te reduceren.

 
Overgangsperiode en RI&E na overtreding

Als de Arbeidsinspectie constateert dat een diesel heftruck toch in een gesloten of halfopen ruimte rijdt, treedt een overgangsperiode in werking. De diesel truck moet dan binnen 6 maanden worden vervangen door óf een lpg truck, óf een elektrische  heftruck. Tot het moment van vervanging dient een roetfilter in combinatie met een katalysator geplaatst te worden om de blootstelling aan schadelijke emissies te beperken.

Er treedt overigens een verbodswaarde in wanneer er werknemers beroepsmatig worden blootgesteld aan 50 EC microgram per m3 .lucht gemiddeld over 8 uur. Om er zeker van te zijn dat die waarde niet wordt overschreden, dient een blootstellingsbeoordeling te worden gemaakt; ook nadat de truck is voorzien van roetfilter en katalysator. Tevens is er een streefniveau bepaald, dit is de concentratie waarnaar gestreefd wordt binnen het kader 'een zo laag mogelijke blootstelling'. De streefwaarde wordt bereikt bij een beroepsmatige blootstelling aan een EC concentratie van 0.16 ug per m3  lucht gemiddeld over 8 uur.

Het verdient overigens aanbeveling om de uitslag van deze beoordeling op te nemen in de RI&E. Daarbij kunnen tevens aspecten worden meegenomen als de grootte van de ruimte, inzetintensiteit van de truck(s) en de combinatie met eventuele andere verontreinigende bronnen. 

Wat zijn de richtlijnen en risico’s voor lpg heftrucks?

Mogen die lpg trucks dan wel in gesloten of halfopen ruimtes worden ingezet? Ja, dat mag. Mits de truck is uitgevoerd met een correct functionerende katalysator en er wordt gezorgd voor voldoende schone lucht. 

Toch biedt ook een lpg heftruck die voldoet aan alle wettelijke regels en eisen geen waterdichte garantie voor een risicovrije, gezonde werkomgeving. Een katalysator corrigeert weliswaar de loop van de motor en zorgt ervoor dat de uitstoot binnen het toegestane venster blijft. Echter ook een lpg truck met katalysator kan wel degelijk leiden tot ongezonde of gevaarlijke situaties. Wanneer bijvoorbeeld de motor van de truck slecht onderhouden is, kan deze verkeerd lopen. Het uitlaatgasmengsel kan dan buiten de toegestane waarden komen. Zorg er daarom altijd voor dat de trucks correct onderhouden zijn! 

Verder kijken

Los van alle regelgeving staat de vraag of lpg en diesel heftrucks nog wel van deze tijd zijn. Is het tegenwoordig niet verstandiger om elektrisch te rijden? Op de openbare weg zien we immers ook een groeiend bewustzijn dat schoner rijden de toekomst heeft. Een terechte vraag, waar we in deze blog verder op in zullen gaan. 

WHITEPAPER

10 Tips om direct uw veiligheid te verbeteren van uw medewerkers

Download het whitepaper
Dave Zuuring
Dave Zuuring | Linkedin

Werkt aan kennisontwikkeling binnen en buiten Toyota Material Handling Nederland.