Dave Zuuring 12-09-2019|
4
minuten

Als logistiek manager wilt u dat uw mensen werken in een omgeving waar de kans op ongelukken minimaal is. Dit realiseert u vooral door het gedrag van de medewerkers op de vloer te verbeteren: geef hen feedback bij onveilig gedrag, motiveer hen om actief mee te denken in het verbeteren van onveilige situaties en maak veiligheid in elk overleg bespreekbaar en rapporteerbaar. Deze inspanningen kosten echter tijd en geld, welke u alleen krijgt als de directie achter uw plannen staat. In dit blog geven we u tips om uw directie te overtuigen van veiligheid op de werkvloer.

Gebruik de belangrijkste drijfveer voor het management

Vaak komt steun van de directie voor het onderwerp veiligheid op de werkvloer niet vanzelf. Zeker in tijden waarin de bedrijfsresultaten onder druk staan en de strategie op kostenbesparing is gericht, blijven veiligheidsplannen liggen. De gedachte is dan: geld en tijd zijn in lastige tijden beter besteed. Alles wat u met uw team heeft opgebouwd gaat zo opeens verloren. En juist daarom heeft u de steun van uw directie nodig.

Adoptie van veiligheid door het management is dus cruciaal, maar hoe overtuigt u de directie van het belang van veilig werken? Dit is eenvoudiger dan u wellicht denkt.

Overtuig ze van iets wat u zelf al weet: dat veiligheid geen geld kost, maar juist geld oplevert. Iedere directie heeft daar oren naar.

Daarvoor is het wel belangrijk dat u cijfers over de kosten verzamelt om uiteindelijk de opbrengsten inzichtelijk te krijgen. Hier zijn vier tips om dit goed op te pakken:

Tip 1: Laat zien wat de kosten van schades, ongevallen en ziekteverzuim zijn

Welk bedrag bent u elk jaar kwijt aan het repareren van heftrucks, magazijnstellingen en andere hulpmiddelen? Hoe hoog zijn de kosten van producten die van een pallet of uit een stelling zijn gevallen en daardoor onverkoopbaar zijn geworden?

Dat zijn vrij eenvoudig te achterhalen cijfers, als ze tenminste worden geregistreerd. Klop daarvoor ook aan bij de leverancier van uw heftrucks en magazijnstellingen.

Voor cijfers over ziekteverzuim neemt u contact op met uw collega van personeelszaken. Het gaat daarbij niet alleen om de kosten van zieke medewerkers, maar ook om de kosten voor het opvangen van hun absentie:

 • Wat is het totaal aantal dagen dat medewerkers van uw afdeling ziek zijn geweest door ongevallen?
 • Wat is het bedrag dat het bedrijf kwijt was aan doorbetaling van deze mensen gedurende hun verzuim?
 • Wat zijn de re-integratiekosten?
 • Wat bent u voor uw afdeling kwijt aan kosten om zieke collega’s te vervangen?

Analyseer de oorzaken van deze kostencomponenten en maak op basis daarvan een realistische inschatting van de besparingen die u realiseert door de veiligheid op de werkvloer te verbeteren.

Tip 2: Reken uit wat een verbetering van de productiviteit en kwaliteit oplevert

Medewerkers die veilig en gedisciplineerd werken, volgen de werkprocedures, maken daardoor minder fouten en zijn minder tijd kwijt aan het herstellen van fouten. Daarnaast voelen medewerkers in een veilige werkomgeving zich meer op hun gemak, hebben ze meer plezier in hun werk en zijn ze productiever.

Kortom: een betere veiligheid heeft als neveneffect dat de kwaliteit en productiviteit toeneemt. Laat de directie zien wat dat in financiële zin oplevert.

Wat een stijging van de productiviteit oplevert, is het eenvoudigst uit te rekenen:

 • Hoeveel pallets verplaatst een heftruckchauffeur en hoeveel orders pickt een orderpicker per uur?
 • Wat kost een heftruckchauffeur en een orderpicker?
 • Hoeveel bespaart u op hun loonkosten als de productiviteit enkele procenten stijgt?

Uitrekenen wat een stijging van de kwaliteit oplevert, is in feite hetzelfde als uitrekenen wat de kosten van een fout zijn:

 • Welke extra handelingen moeten uw medewerkers uitvoeren om fouten te herstellen?
 • Wat kost het om voor een ontbrekend artikel nog even het magazijn in te moeten lopen?
 • Wat zijn de kosten voor een artikel dat — misschien zelfs met spoed — moet worden nagezonden?
 • Ga ook te rade bij uw collega’s van klantenservice of verkoop: hoeveel tijd zijn zij kwijt met het afhandelen van klachten?
 • En welke kortingspercentages spreken zij af als goedmakertje?

Door dergelijke cijfers boven te halen maakt u zelfs een abstract begrip als kwaliteit kwantificeerbaar voor het management.

Tip 3: Zet op een rij wat de kosten van verloop zijn

Cijfers tonen aan dat een veilige werkomgeving hand in hand gaat met een hoge werknemerstevredenheid. Dat levert niet alleen gemotiveerde medewerkers op, maar ook medewerkers die minder snel zullen vertrekken. Ook dat is wat waard, want werving & selectie van nieuwe medewerkers kost geld. Bovendien duurt het vaak enkele dagen, weken of misschien zelfs maanden voordat een nieuwe medewerker even efficiënt en effectief is als zijn voorganger.

Zeker als u bedenkt dat het vaak de beste medewerkers zijn die als eerste vertrekken.

Tip 4: Benadruk het belang van veiligheid op de werkvloer vanuit klantperspectief

Tsja, dit is een lastig maar niet onbelangrijk punt. Afhankelijk van de sector waarin uw bedrijf opereert, kunnen klanten grote waarde hechten aan de veiligheid in uw bedrijf. Dat spreekt voor zich in bijvoorbeeld de farmaceutische of chemische industrie, waarin elk risico aangaande de productkwaliteit wordt uitgesloten.

Ook in andere sectoren hebben bedrijven steeds meer oog voor de wijze waarop leveranciers en dienstverleners in de keten opereren. Soms vanuit het oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar in het geval van merkfabrikanten ook omwille van het imago.

Voor logistiek dienstverleners kan veiligheid een belangrijk selectiecriterium in tenderprocessen zijn. Er zijn meerdere logistiek dienstverleners die veiligheid als argument inbrengen bij contractbesprekingen met opdrachtgevers. Wie durft dan nog te zeggen dat veiligheid geen geld oplevert?

De eerste stap naar meer veiligheid op de werkvloer

De boodschap van dit artikel is dus: kwantificeren is key. Door kosten in kaart te brengen is de kans een stuk groter dat u uw directie overtuigt van het belang van veiligheid op de werkvloer.

En we zeggen het nog maar een keer: de adoptie van veiligheid door het management is écht cruciaal.

Als we kijken naar logistiek dienstverleners met een veilig magazijn: zij hebben dit omdat het tot in de bovenste laag van de organisatie wordt gedragen.

Als u graag een indicatie wil van het veiligheidsniveau in uw organisatie, dan is onze Safety Scan waarschijnlijk waardevol voor u. Met het beantwoorden van 9 vragen krijgt u namelijk een eerste indruk van de veiligheid op de werkvloer — met in het bijzonder het magazijn.

De Safety Scan is gratis, vul hem hier in:
New Call-to-action

Dave Zuuring
Dave Zuuring | Linkedin

Werkt aan kennisontwikkeling binnen en buiten Toyota Material Handling Nederland.