Jerrel Djaidoen 06-05-2022|
2
minuten

Trendrapport 2022


De krapte op de arbeidsmarkt is groot en belemmert sommige bedrijven in hun groei. Wat kunnen ze doen om nieuwe medewerkers te vinden? En misschien nog belangrijker: wat is nodig om ze te boeien en te behouden? Het trendrapport van Toyota Material Handling laat zien waarom de war on talent ook tot een strategische opgave voor de material handling sector leidt. 


De meeste klanten van webshops plaatsen hun bestellingen in de avonduren. Sommige webshops accepteren bestellingen tot één minuut voor twaalf. Dat betekent dat mensen in de nacht aan het werk moeten om de bestelde producten te verzamelen, verpakken, sorteren en transporteren. Want alleen dan is het mogelijk om de bestelling de volgende dag af te leveren.

Intensief en stressvol
Het werk in magazijnen is arbeidsintensief en stressvol. Medewerkers moeten veel lopen, tillen, bukken en reiken. Vaak hebben ze geen tijd te verliezen, want de vrachtauto staat al op de bestelde goederen te wachten. Steeds minder mensen hebben zin om in het magazijn aan het werk te gaan. Zeker als dat werk ’s nachts moet plaatsvinden. 

Duurzame inzetbaarheid
Omdat de aanwas van medewerkers stagneert, zien veel magazijnen met personeelsbestand vergrijzen. Dat leidt tot problemen, want de kans op fysieke klachten aan rug, schouders en knieën neemt toe? Wat kunnen we doen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten?

Betrokken en loyale medewerkers
Het bieden van een hoger salaris is niet genoeg om de war on talent in je eigen voordeel te beslechten. Maar wat dan wel? Betere arbeidsomstandigheden? Meer doorgroeimogelijkheden? Meer automatisering? Of is er meer nodig om betrokken en loyale medewerkers te creëren? 


Vier strategische opgaven voor de wereld van material handling
Samen met klanten en partners is Toyota op zoek gegaan naar de antwoorden op bovenstaande vragen. Dat heeft geleid tot een trendrapport met strategische opgaven voor de sector op vier thema's:

- Automatisering - wisselwerking tussen technologie, processen en mensen.

- War on talent - vinden, boeien en binden van medewerkers

- Big data en artificiële intelligentie - van data naar toegevoegde waarde

- Duurzaamheid - de businessmodellen van de toekomsttrendrapport 2022Meer weten over de trends die wij signaleren en wat de daaruit voortvloeiende strategische opgaven zijn voor de material handling sector? Download dan nu het trendrapport.DOWNLOAD TRENDRAPPORT 2022

Jerrel Djaidoen
Jerrel Djaidoen | Linkedin

Marketing Manager met veel ervaring in de Toyota Way