Dave Zuuring 15-03-2019|
1
minuut

Veiligheid valt of staat met het gedrag in het magazijn. In Nederland vinden er gemiddeld 150 ernstige ongelukken per jaar plaats. Afgezien van het letsel en de eventuele aansprakelijkheid hebben ook de kosten die daarmee gepaard gaan een nadelig effect voor de organisatie. Ook minder ernstige situaties kunnen zorgen voor additionele kosten, zoals opruim- en herstelwerkzaamheden. Lees in dit blog hoe u zich kunt focussen op de handelwijze van medewerkers in het magazijn.

Menselijk handelen is de oorzaak van het overgrote deel van de ongelukken die in het magazijn plaatsvinden. Natuurlijk is veilig materieel zoals heftrucks belangrijk en een duidelijke routing voor de verschillende logistieke stromen. Maar hoe zit het met de personen die daar gebruik van moeten maken? Het heeft weinig nut om voetpaden in het magazijn aan te leggen als voetgangers niet bewust zijn van de risico’s die zij lopen op het moment dat zij buiten de paden komen. Kennis en kunde is te beïnvloeden met voorlichting, opleiding en instructies. Het dagelijkse gedrag is echter een veel moeilijkere component in het veiligheidsproces. Dit heeft veel te maken met de aanwezige cultuur op de werkvloer.

Alleen betrokken medewerkers creëren samen een veilige werkomgeving.

Bewustwording van gedrag

Steeds opnieuw naleven van veiligheidsprocedures en richtlijnen is iets waar u niet constant bovenop zit. Procedures  en magazijn inrichting zorgen voor structuur maar het is aan de medewerker om hier op correcte wijze mee om te gaan. Zijn uw collega’s voldoende doordrongen van de noodzaak van de procedures? Het gaat niet alleen om zijn of haar eigen veiligheid maar juist ook die van de ander in de omgeving. Hierbij gaat het niet alleen om vaste medewerkers maar ook om flexibele krachten en externen zoals leveranciers of chauffeurs. Dit inzicht kan helpen bij het realiseren van een cultuuromslag.

AGV_FUM_Veilig gedrag in magazijn

 Waarborgen veiligheidsproces

  • Plaats veiligheid op de agenda;
  • Stel een veiligheidsstrategie op;
  • Stuur medewerkers aan op veilig gedrag;
  • Versterk veilig gedrag in de organisatie;
  • Geef het goede voorbeeld en beloon veilig gedrag.

Draagvlak creëren

Het betrekken van medewerkers bij het veiligheidsbeleid zorgt voor meer draagvlak. Organiseer periodieke inventarisatie ronden. Breng in kaart wat zij ervaren als veiligheidsrisico’s in het magazijn. Of het nu gaat om routing, procedures of het veilig onderhoud en gebruik van materieel. Laat de medewerkers ook zelf mogelijke oplossingen benoemen. Zij worden er tenslotte dagelijks mee geconfronteerd. Met het team kunnen zo verbeteringen benoemd worden en wordt er samen gewerkt aan een continue proces van het veiligheidsbeleid.

Zo creëert u eigenaarschap en wordt het nieuwe gedrag ingebed in de dagelijkse routine. Dan is er niet alleen aandacht voor de eigen veiligheid maar wordt de nieuwe gedragsmentaliteit ook uitgedragen naar de omgeving. Uiteindelijk zal deze omschakeling  resulteren in minder incidenten in het magazijn op de middellange en lange termijn. Waardoor u een financiële besparing en een hogere productiviteit realiseert.
New Call-to-action

Dave Zuuring
Dave Zuuring | Linkedin

Werkt aan kennisontwikkeling binnen en buiten Toyota Material Handling Nederland.