Jerrel Djaidoen 05-06-2024|
2
minuten

Toyota Material Handling Trendrapport 2024


Het zijn de mensen die onze bedrijven maken tot wat ze zijn. Hoe kunnen we deze mensen aan onze bedrijven binden en het beste uit hen naar boven halen? Het trendrapport van Toyota Material Handling geeft antwoord op deze en andere strategische opgaven.

Het tekort aan vakmensen verdwijnt voorlopig niet meer. Daarom kijken bedrijven naar nieuwe technologieën om de afhankelijkheid van de arbeidsmarkt te verkleinen. Door te investeren in digitalisering, automatisering en robotisering zijn we minder tijd kwijt aan administratieve en fysieke taken. Functies veranderen omdat mensen meer tijd overhouden voor taken die daadwerkelijk waarde genereren, maar ook omdat het werken met technologie om nieuwe competenties vraagt. 

Op zoek naar onze impact
Het mag duidelijk zijn dat we in het bedrijfsleven iedereen hard nodig hebben, man en vrouw, jong en oud, theoretisch en praktisch geschoold. De vraag is wat al deze mensen bindt. Het antwoord daarop start met de visie, strategie en missie van het bedrijf. Wat is de impact van het bedrijf op maatschappij en milieu? Wat laten wij achter in deze wereld? 

Schrik voor verandering
Het is zaak dat deze visie, strategie en missie door alle medewerkers wordt gedragen, van de directiekamer tot de werkvloer. Juist omdat deze tijd van verandering veel mensen schrik aanjaagt. Verandering is echter nodig om bedrijven klaar te stomen voor een toekomst die duurzaam en digitaal is. Hoe kunnen we onze mensen laten zien dat nieuwe technologieën geen bedreiging vormen, maar het beste in hen naar boven halen? 

Trend rapport 2024 NL full coverVier strategische opgaven voor de wereld van material handling

Samen met klanten en partners is Toyota op zoek gegaan naar de antwoorden op bovenstaande vragen. Dat heeft geleid tot het trendrapport 2024. Het beste uit mensen halen is één van de vier strategische opgaven voor bedrijven. De andere drie strategische opgaven zijn: 

  • Bouwen aan vertrouwen – samenwerken op basis van openheid en transparantie
  • Werk samen aan verduurzaming – aantoonbaar werken aan een betere wereld
  • Geef richting aan digitale transformatie – effectieve en veilige inzet van artificiële intelligentie

 Meer weten over de vraagstukken waarvoor wij staan en de strategische opgaven die daaruit voortvloeien? Download dan nu het trendrapport.DOWNLOAD TRENDRAPPORT 2024

Jerrel Djaidoen
Jerrel Djaidoen | Linkedin

Marketing Manager - verantwoordelijk voor branding en lead generatie op basis van inbound marketing filosofie. Meer dan 25 jaar ervaring in de wereld van material handling en de Toyota Way.

Gerelateerde blogs