Jerrel Djaidoen 13-05-2024|
2
minuten

Toyota Material Handling Trendrapport 2024


In een snel veranderende wereld hebben bedrijven behoefte aan zekerheid en houvast. Zij zoeken partners die ze kunnen vertrouwen en waarmee ze een duurzame samenwerkingsrelatie kunnen opbouwen. Het trendrapport van Toyota Material Handling laat zien hoe bedrijven invulling kunnen geven aan deze cruciale strategische opgave. 

Verstoringen in de supply chain zijn aan de orde van de dag. Ze leiden tot vertraging in transport, tekorten aan materialen en hoge voorraden in magazijnen. Juist in deze tijd zien we wat een goede en duurzame relatie met partners waard is. Wie louter stuurt op kosten, krijgt op kritieke momenten daarvoor de rekening gepresenteerd. Wie daarentegen stuurt op langetermijnrelaties, krijgt dat terug in de vorm van loyale en betrouwbare ketenpartners. 

Bereidheid om data te delen
Meer dan ooit hebben bedrijven behoefte aan partners waarop ze kunnen bouwen en vertrouwen. Maar hoe realiseer je zo’n duurzame samenwerkingsrelatie? Het antwoord daarop start met openheid en transparantie. Hoe meer informatie het bedrijf geeft, hoe meer zorgen een partner uit handen kan nemen. Andersom dient de partner informatie te verstrekken waaruit blijkt dat beloftes worden waargemaakt. Beide partners moeten dus bereid zijn om data te delen, maar hoe zet je de eerste stap? 

Een partner die meedenkt
Daarnaast verlangen bedrijven naar een partner die meedenkt over ontwikkelingen en innovaties zoals robotisering en artificiële intelligentie. En over uitdagingen omtrent digitalisering, duurzaamheid en energievoorziening. Hoe kun je als partner concrete adviezen of beslissingsvoorstellen aandragen die het bedrijf in staat stelt om risico’s te reduceren en de toegevoegde waarde te vergroten? En hoe zorg je dat die adviezen naar tevredenheid worden geïmplementeerd en opgevolgd? 

Verduurzaming wordt een plicht
Verduurzaming van de bedrijfsvoering is niet langer een vrijblijvende keuze, maar een wettelijke verplichting. Grote Europese bedrijven zijn verplicht om jaarlijks volgens strakke richtlijnen te rapporteren over duurzaamheid en zullen daarvoor een beroep doen op leveranciers, klanten en andere partners in hun supply chains. Geen enkel bedrijf ontkomt hieraan. Hoe maken we duurzaamheid meetbaar en hoe maken we onze lineaire ketens circulair?Trend rapport 2024 NL full cover


Vier strategische opgaven voor de wereld van material handling

Samen met klanten en partners is Toyota op zoek gegaan naar de antwoorden op bovenstaande vragen. Dat heeft geleid tot het trendrapport 2024. Het bouwen aan vertrouwen is één van de vier strategische opgaven. De andere drie strategische opgaven zijn: 

  • Haal het beste uit mensen – met een heldere missie samen het verschil maken
  • Werk samen aan verduurzaming – aantoonbaar werken aan een betere wereld
  • Geef richting aan digitale transformatie – effectieve en veilige inzet van artificiële intelligentie

 Meer weten over de vraagstukken waarvoor wij staan en de strategische opgaven die daaruit voortvloeien? Download dan nu het trendrapport.

DOWNLOAD TRENDRAPPORT 2024

Jerrel Djaidoen
Jerrel Djaidoen | Linkedin

Marketing Manager - verantwoordelijk voor branding en lead generatie op basis van inbound marketing filosofie. Meer dan 25 jaar ervaring in de wereld van material handling en de Toyota Way.