Jerrel Djaidoen 19-04-2024|
3
minuten

Vier strategische opgaven voor uw bedrijf


We beleven een verandering van tijdperk, wat leidt tot toenemende onzekerheid in de maatschappij, de economie en het bedrijfsleven. Wat betekent dat voor de wereld van material handling? Met input van klanten en medewerkers heeft Toyota Material Handling de belangrijkste trends in kaart gebracht en vertaald in vier strategische opgaven, waarbij de mens op één staat.

De weg naar een duurzame en digitale toekomst  gepaard met innovatie, experimenteerdrift en adoptie van nieuwe technologieën en businessmodellen, maar ook met toenemende onzekerheid. Welke rol is voor ons weggelegd in die toekomst? Welke stappen moeten we zetten om die rol te vervullen? Of worden we overbodig gemaakt door robots en artificiële intelligentie? Geven we ons over aan het nieuwe en ongewisse of klampen we ons vast aan het oude en vertrouwde?

Zoektocht naar zekerheid
Met de start van de pandemie zijn talrijke supply chains op drift geraakt, waarna ze niet meer tot rust zijn gekomen. De onvoorspelbaarheid van zowel vraag als aanbod is flink toegenomen. Klimaatverandering en geopolitieke conflicten zorgen voor verstoringen in onze handelsketens. Door stijgende energieprijzen, oplopende rentes en hoge inflatiecijfers heeft de economie het moeilijk. Hoe kunnen we onze supply chains weerbaar en veerkrachtig maken?

Mensen maken het bedrijf
Het tekort aan vakmensen in het bedrijfsleven neemt alleen maar toe. We halen kennis- en arbeidsmigranten van buiten, maar de weerstand daartegen neemt toe. Tegelijkertijd wordt steeds meer duidelijk dat we niet zonder mensen kunnen, ondanks de opkomst van nieuwe technologieën. De mensen die we hebben, zullen we houvast en perspectief moeten bieden, maar hoe doen we dat?

Verduurzaming wordt een plicht
Verduurzaming van de bedrijfsvoering is niet langer een vrijblijvende keuze, maar een wettelijke verplichting. Grote Europese bedrijven zijn verplicht om jaarlijks volgens strakke richtlijnen te rapporteren over duurzaamheid en zullen daarvoor een beroep doen op leveranciers, klanten en andere partners in hun supply chains. Geen enkel bedrijf ontkomt hieraan. Hoe maken we duurzaamheid meetbaar en hoe maken we onze lineaire ketens circulair?

Potentie van artificiële intelligentie
Digitale transformatie is nodig om onze ketens weerbaarder, duurzamer, sneller en efficiënter te maken. Artificiële intelligentie helpt ons om het verleden beter te begrijpen en daardoor de toekomst beter te voorspellen. Wat hebben we nodig om de kansen van artificiële intelligentie te benutten? En hoe kunnen we waarborgen dat we controle over deze technologie behouden?

 
Vier strategische opgaven voor de wereld van material handling

Samen met klanten en partners is Toyota op zoek gegaan naar de antwoorden op bovenstaande vragen. Dat heeft geleid tot het trendrapport 2024 met strategische opgaven voor de sector op vier thema's: 

Bouw aan vertrouwen - samenwerken op basis van openheid en transparantie.

Haal het beste uit mensen - met een heldere missie samen het verschil maken.

Werk samen aan verduurzaming  - aantoonbaar werken aan een betere wereld.

Geef richting aan digitale transformatie - effectieve en veilige inzet van artificiële intelligentie.


 Meer weten over de vraagstukken waarvoor wij staan en de strategische opgaven die daaruit voortvloeien? Download dan nu het trendrapport.DOWNLOAD TRENDRAPPORT 2024

Jerrel Djaidoen
Jerrel Djaidoen | Linkedin

Marketing Manager - verantwoordelijk voor branding en lead generatie op basis van inbound marketing filosofie. Meer dan 25 jaar ervaring in de wereld van material handling en de Toyota Way.