Jerrel Djaidoen 23-03-2022|
3
minuten

Wat zijn de vier strategische opgaven voor de wereld van material handling?


Verandering is de enige constante. Een groot aantal trends komt in hoog tempo op ons af. Wat is de impact van die trends op de wereld van material handling? Samen met klanten en partners heeft Toyota Material Handling de belangrijkste trends in kaart gebracht en geduid. Dit heeft geresulteerd in een eerste trendrapport met daarin vier strategische opgaven voor de sector.

word cloud trendsDe wijze waarop we wonen, werken, shoppen en communiceren verandert in snel tempo. Meer dan ooit ligt de macht bij de consument, die zijn smartphone gebruikt als venster op de wereld en als afstandsbediening, 24 uur per dag en 7 dagen per week. De ervaring die we thuis opdoen als consument, nemen we mee naar ons werk. Daar verwachten we immers dezelfde snelheid, kwaliteit en service als thuis. In onze supply chains merken we daarvan de gevolgen. Wat zien we daar gebeuren?

 

Kwetsbare logistieke ketens
Allereerst zien we de grilligheid en onzekerheid in vraag en aanbod toenemen. Dat leidt tot meer complexiteit in onze lange, internationaal georiënteerde supply chains. Tegelijkertijd hebben we eerder tijdens de coronacrisis en nu weer door de situatie in Oekraïne gezien hoe kwetsbaar die supply chains zijn. Een verstoring kan onze supply chains maanden- of zelfs jarenlang ontwrichten. Welke maatregelen kunnen we nemen om onze supply chains weerbaarder te maken?

Duurzaamheid versus 24/7 economie
Een andere trend is duurzaamheid. Die dwingt ons om onze supply chains anders in te richten met meer aandacht voor hernieuwbare energie en circulaire bedrijfsmodellen. Als onze klanten niet daarnaar vragen, dan zijn het wel de overheden in Den Haag en Brussel die ons daartoe dwingen. Wat daarmee in tegenspraak lijkt, is dat we tegelijkertijd een 24/7-economie zien ontstaan. Consumenten plaatsen doorlopend bestellingen en rekenen op bezorging in een flits. Hoe kunnen we dat efficiënt en duurzaam organiseren?

Aandacht voor de menselijke maat
De oplossing komt voor een belangrijk deel van nieuwe technologische trends zoals automatisering, robotisering, digitalisering, big data, artificiële intelligentie en internet of things (I.o.T). Maar hoe moeten we deze technologieën toepassen zonder de menselijke maat te verliezen? Tijdens de coronacrisis hebben we gemerkt hoe belangrijk de menselijke factor, juist in dit digitale tijdperk.Vier strategische opgaven voor de wereld van material handling

Samen met klanten en partners is Toyota op zoek gegaan naar de antwoorden op bovenstaande vragen. Dat heeft geleid tot een trendrapport met strategische opgaven voor de sector op vier thema's:

Automatisering - wisselwerking tussen technologie, processen en mensen.

War on talent - vinden, boeien en binden van medewerkers

Big data en artificiële intelligentie - van data naar toegevoegde waarde

Duurzaamheid - de businessmodellen van de toekomst


Meer weten over de trends die wij signaleren en wat de daaruit voortvloeiende strategische opgaven zijn voor de material handling sector? Download dan nu het trendrapport.DOWNLOAD TRENDRAPPORT 2022

                                   
Jerrel Djaidoen
Jerrel Djaidoen | Linkedin

Marketing Manager - verantwoordelijk voor branding en lead generatie op basis van inbound marketing filosofie. Meer dan 25 jaar ervaring in de wereld van material handling en de Toyota Way.

Gerelateerde blogs