Jerrel Djaidoen 20-06-2022|
2
minuten

Trendrapport 2022


Als we onze planeet goed willen achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen, zullen we duurzamer moeten opereren. Duurzaamheid in de supply chain betekent het voorkomen van verspilling van energie en van grondstoffen. Op welke manier kan de material handling sector daaraan bijdragen? In het trendrapport van Toyota Material Handling lees je waarom duurzaamheid een belangrijke strategische opgave voor de toekomst is.Alarmerend. Dat was de toon van het nieuwste klimaatrapport dat het IPCC begin april publiceerde. Dit klimaatpanel van de Verenigde Naties heeft de opwarming van de aarde nog eens doorgerekend. Daaruit blijkt dat het ons niet gaat lukken om de opwarming te beperken tot anderhalve graad. Tenzij we fors ingrijpen en zo snel mogelijk op grote schaal de CO2-uitstoot gaan reduceren.

Radicaal anders
Fors ingrijpen betekent niet: hetzelfde doen als anders, maar dan een beetje groener. We moeten radicaal anders gaan opereren. Als we dat niet uit eigen beweging doen, dan wel omdat klanten dat eisen. En als die geen eisen gaan stellen, dan is het wel de overheid die ons vroeg of laat gaat verplichten om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen.

Elektrificatie
In onze magazijnen zijn we al volop bezig met elektrificatie van het intern transport. Maar in de toekomst moeten we niet alleen heftrucks en reachtrucks opladen, maar onze vrachtauto’s, bestelauto’s en cargobikes. Hoe gaan we dat realiseren?

Van lineair naar circulair 
Behalve onze magazijnen zullen we onze hele supply chain moeten aanpassen. Wat kunnen we in onze supply chains doen om de verspilling van grondstoffen en fossiele brandstoffen tegen te gaan? Welke businessmodellen stellen ons in staat om onze lineaire supply chains circulair te maken? 

 

Vier strategische opgaven voor de wereld van material handling  

Samen met klanten en partners is Toyota op zoek gegaan naar de antwoorden op bovenstaande vragen. Dat heeft geleid tot een trendrapport met strategische opgaven voor de sector op vier thema's:

Automatisering - wisselwerking tussen technologie, processen en mensen.

War on talent - vinden, boeien en binden van medewerkers

Big data en artificiële intelligentie - van data naar toegevoegde waarde

Duurzaamheid - de businessmodellen van de toekomst  
trendrapport 2022Meer weten over de trends die wij signaleren en wat de daaruit voortvloeiende strategische opgaven zijn voor de material handling sector? Download dan nu het trendrapport.DOWNLOAD TRENDRAPPORT 2022

Jerrel Djaidoen
Jerrel Djaidoen | Linkedin

Marketing Manager - verantwoordelijk voor branding en lead generatie op basis van inbound marketing filosofie. Meer dan 25 jaar ervaring in de wereld van material handling en de Toyota Way.

Gerelateerde blogs