Jerrel Djaidoen 23-05-2022|
2
minuten

Trendrapport 2022


Digitalisering staat hoog op de agenda van het bedrijfsleven. Een digitale supply chain is de voorwaarde om datagedreven te kunnen opereren en de toegevoegde waarde in de keten te vergroten. Maar waarom worstelen zoveel bedrijven met het verwaarden van hun data? Het trendrapport van Toyota Material Handling laat zien dat ons op het gebied van big data en artificiële intelligentie een grote strategische opgave wacht.


Stel je eens voor dat jouw magazijn autonoom functioneert zonder mensen die de taken verdelen, voortgang monitoren en operatie bijsturen. Is dat een illusie? Niet als het ons lukt om de belofte van big data en artificiële intelligentie waar te maken. We verzamelen in het magazijn een schat aan data, die we nog niet of nauwelijks gebruiken.

Digital twin
We hebben data over goederenbewegingen, voorraadniveaus, assortimenten, orders en energieverbruik. We weten hoe het magazijn is ingericht, welke machines er staan, welke mensen er werken en waar welke goederen liggen. Als we willen, kunnen we een nagenoeg perfect digitaal evenbeeld van het magazijn maken. Noem het een digital twin.

Artificiële intelligentie
Als we deze digital twin volstoppen met artificiële intelligentie, kunnen we die gebruiken om in de toekomst te kijken. Hoeveel mensen hebben we nodig om de orders van morgen te verwerken? Op de dag zelf kan de digital twin checken of de verwerking van de orders conform planning verloopt. Is dat niet het geval? Dan kan de digital twin de opdracht geven om mensen van goederenontvangst in te zetten bij het orderpicken. Zonder dat daar een menselijke handeling voor nodig is.

Kwaliteit van data
Zover is het natuurlijk nog lang niet. En de vraag is of het ooit zover komt. Want hoe staat het met de kwaliteit van de data die we hebben? Gaat het ons lukken om die data uit onze systemen te onttrekken en met elkaar te verbinden? En als dat is gelukt, zijn we dan klaar voor de inzet van artificiële intelligentie? Hoe kan de material handling sector hieraan bijdragen? 


Vier strategische opgaven voor de wereld van material handling 

Samen met klanten en partners is Toyota op zoek gegaan naar de antwoorden op bovenstaande vragen. Dat heeft geleid tot een trendrapport met strategische opgaven voor de sector op vier thema's:

Automatisering - wisselwerking tussen technologie, processen en mensen.

War on talent - vinden, boeien en binden van medewerkers

Big data en artificiële intelligentie - van data naar toegevoegde waarde

Duurzaamheid - de businessmodellen van de toekomst  
trendrapport 2022Meer weten over de trends die wij signaleren en wat de daaruit voortvloeiende strategische opgaven zijn voor de material handling sector? Download dan nu het trendrapport.DOWNLOAD TRENDRAPPORT 2022

Jerrel Djaidoen
Jerrel Djaidoen | Linkedin

Marketing Manager met veel ervaring in de Toyota Way