Jerrel Djaidoen 26-04-2022|
2
minuten

Trendrapport 2022


Automatisering is één van de belangrijkste trends in de wereld van material handling. Daarbij draait het niet alleen om implementatie van nieuwe technologieën, maar ook om de wisselwerking met processen en mensen. Het trendrapport van Toyota Material Handling laat zien waarom automatisering de sector voor een belangrijke strategische opgave stelt.


Wie zelf naar de supermarkt gaat, mag zijn eigen boodschappen verzamelen, verpakken, afrekenen en mee naar huis nemen. Wie zijn boodschappen online bestelt, besteedt al die handelingen uit aan de supermarktketen. Die heeft daarvoor extra mensen nodig, maar die zijn steeds moeilijker te vinden. Hoe lossen we dat probleem op?

Inzetten op automatisering
Automatisering is een belangrijk deel van het antwoord. Door automatisering van magazijnen zijn bedrijven in staat om de afhankelijkheid van de arbeidsmarkt te verminderen. Daarnaast is automatisering vaak de enige oplossing om aan de vraag naar steeds snellere leveringen te kunnen voldoen. Geen wonder dus dat veel bedrijven inzetten op automatisering van logistieke processen.

Bewegingsvrijheid
Maar automatisering leidt ook tot uitdagingen. De huidige tijd waarin we van crisis naar crisis bewegen, vraagt om flexibele processen en wendbare supply chains. Lukt dat als we diezelfde processen gaan automatiseren? Leveren we dan geen bewegingsvrijheid in?

Nieuwe vaardigheden
Daarnaast heeft automatisering grote gevolgen voor de mensen in het magazijn. Ze hoeven misschien niet meer bang te zijn voor verlies van hun baan, maar zien hun werk wel veranderen. Is het nou wel of niet leuk als machines een deel van het werk overnemen? En welke nieuwe vaardigheden hebben ze nodig in een grotendeels geautomatiseerde omgeving? 


 

Vier strategische opgaven voor de wereld van material handling  

Samen met klanten en partners is Toyota op zoek gegaan naar de antwoorden op bovenstaande vragen. Dat heeft geleid tot een trendrapport met strategische opgaven voor de sector op vier thema's:

Automatisering - wisselwerking tussen technologie, processen en mensen.

War on talent - vinden, boeien en binden van medewerkers

Big data en artificiële intelligentie - van data naar toegevoegde waarde

Duurzaamheid - de businessmodellen van de toekomst  
trendrapport 2022Meer weten over de trends die wij signaleren en wat de daaruit voortvloeiende strategische opgaven zijn voor de material handling sector? Download dan nu het trendrapport.DOWNLOAD TRENDRAPPORT 2022

Jerrel Djaidoen
Jerrel Djaidoen | Linkedin

Marketing Manager met veel ervaring in de Toyota Way