Bedrijfsongevallen in Nederland

De belangrijkste oorzaken van ongevallen in de logistieke sector

Jaarlijks vinden er in Nederland 150 ernstige ongevallen met een heftruck plaats. Omgerekend betekent dit dat er om de 2,5 dag ergens in het land een ongeluk plaatsvindt waar een heftruck bij betrokken is. Dat levert de logistieke sector de vierde plaats op in de top 5 van meest risicovolle beroepen in Nederland van het RIVM.

Werken in een magazijn is dus niet geheel zonder risico’s. Van die 150 ernstige ongevallen komen er jaarlijks 5 mensen om en houden er 38 letsel over aan het ongeluk. Om die reden besteedt de Arbeidsinspectie veel aandacht aan veiligheid in de logistieke sector.

Met behulp van onze Safety Scan krijgt u een indicatie van het veiligheidsniveau in uw organisatie en weet u of u stappen moet ondernemen om de veiligheid te verhogen.

quickscan
SAFETY SCAN

Doe de gratis Safety Scan en krijg een indicatie van het veiligheidsniveau in uw organisatie

Doe de Safety Scan

Oorzaak 1: Een te hoge werkdruk

De logistieke sector in Nederland is de laatste jaren flink gegroeid. Een welkome maar onvoorziene groei die een belangrijke keerzijde met zich meebrengt: er is een sterk tekort aan personeel.

Stress
Door een tekort aan personeel loopt de werkdruk in het magazijn aanzienlijk op. Dat zorgt ervoor dat werknemers zich opgejaagd voelen, stress toeneemt en dat veiligheidsmaatregelen in mindere mate worden opgevolgd. Een te hoge werkdruk gaat daarom vaak ten koste van de veiligheid in het magazijn. Wat op z’n beurt weer resulteert in meer ongevallen op de werkvloer.

Onveilig gedrag
Onveilig gedrag blijft de grootste oorzaak van ongevallen op de werkvloer. Belangrijk in het aanpakken van dit probleem is te onderzoeken waarom werknemers niet veilig werken. Is dat een gebrek aan kennis, het niet op de hoogte zijn van de risico’s of wellicht een te hoge werkdruk? Blijkt de werkdruk het probleem, dan weet u concreet waar verbetering nodig is.

Onveilig gedrag blijft de grootste oorzaak van ongevallen op de werkvloer. Belangrijk in het aanpakken van dit probleem is te onderzoeken waarom werknemers niet veilig werken.

De juiste balans
Steeds meer organisaties in de logistieke sector worstelen met het vinden van de juiste mate van werkdruk zonder dat daarbij de veiligheid in het geding komt. Hoe zorgt u ervoor dat op hectische momenten de veiligheid toch gewaarborgd blijft? Belangrijk hierin is het tijdig opmerken van hectische periodes en op dit soort momenten werknemers bijeen te roepen om hen attent te maken op het belang van een veilige manier van werken. Zo zorgt u dat er aandacht is voor veiligheid en dat er draagvlak wordt gecreëerd voor veilig werken.

Oorzaak 2: Het niet opvolgen van veiligheidsvoorschriften

Veiligheidsvoorschriften worden in het leven geroepen om ongelukken op de werkvloer te voorkomen. Echter zorgen deze veiligheidsvoorschriften alleen voor een veiligere werkomgeving wanneer ze daadwerkelijk door werknemers worden opgevolgd. Nog steeds zorgt het niet opvolgen van veiligheidsvoorschriften voor ongelukken op de werkvloer. Hoe zorg je dat je werknemers de waarde inzien van veiligheidsregels?

Draagvlak creëren
Er zijn verschillende manieren waarop u uw werknemers enthousiast kunt maken voor veiligheid op de werkvloer. Zo kan het helpen veiligheidsregels positief te formuleren: welk gedrag zie je als bedrijf wél graag? Maar ook trainingen zijn een mooi middel om uw werknemers bekend te maken met de regels en aandacht te vragen voor veiligheid.

Toch zijn veiligheidstrainingen alleen niet voldoende: het hele bedrijf moet doordrongen zijn van het belang van veilig werken. Want pas als iedereen van veiligheidsregels de standaard maakt, kunnen we spreken van een succesvolle implementatie en een veilige werkomgeving.

Het toetsen van gemaakte afspraken
Het creëren van draagvlak helpt u niet alleen werknemers te stimuleren de regels na te leven, het zorgt ook dat werknemers elkaar aanspreken wanneer dit niet gebeurt. Onveilig gedrag van de ene werknemer brengt namelijk ook andere werknemers in gevaar.

Met behulp van open communicatie over veiligheid zorg je dat veiligheidsvoorschriften beter worden nageleefd. Zo sta je samen garant voor een veilige werkomgeving.

bt-reflex-r-series-rre160h

Oorzaak 3: Gebrek aan de juiste training voor transportmiddelen

 

Interne transportmiddelen helpen om de efficiëntie in het magazijn te verhogen. Werknemers kunnen sneller van A naar B en kunnen meer goederen tegelijk transporteren. Maar wanneer een werknemer de vaardigheid mist om met deze transportmiddelen om te gaan, kunnen dezelfde transportmiddelen ernstige ongelukken veroorzaken.

De juiste vaardigheden 
Een heftruck besturen doet u niet zomaar: daar is training voor nodig. Wanneer werknemers niet opgeleid worden, missen zij de vaardigheid om in een krappe ruimte te manoeuvreren, of rijden zij bijvoorbeeld veel te snel in smalle magazijngangen.

Dit kan gevaarlijke gevolgen hebben, niet alleen voor de bestuurder zelf maar ook voor andere werknemers. Wanneer uw heftruckbestuurders geen volledige controle hebben over de truck zijn de veiligheidsrisico’s groot en zit een ongeluk in een klein hoekje.

Passende praktijktraining 
Door uw werknemers passende praktijktraining aan te bieden zorgt u dat zij over de juiste vaardigheden beschikken om een truck veilig te besturen. Een heftruck bedienen leer je echter niet achter een bureau. Praktijktrainingen zijn daarvoor noodzakelijk.

Door mensen in de praktijk te trainen en het ze meerdere keren te laten doen vermindert u doeltreffend veiligheidsrisico’s in uw magazijn.

Whitepaper-Download4
WHITEPAPER

Wilt u direct aan de slag met het verbeteren van de veiligheid in uw magazijn? Download het gratis whitepaper

Download whitepaper